թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Map Armenian

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Ստուգաթերթեր

ՀՀ կառավարությունը հաստատել է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից առողջապահության, աշխատողների առողջության և անվտանգության ապահովման նկատմամբ ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը։ Դրանք վերաբերում են Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի վերահսկողության 4 բնագավառներին՝

1) Սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) Դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառ՝ համաձայն N 2 հավելվածի,

3) Բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ՝ համաձայն N3 հավելվածի:

4) Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառում ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:

 

Ներկայացված 14 ստուգաթերթերով կվերահսկվեն՝

1. Սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառում՝

 1. Նախադպրոցական կրթական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառը,
 2. Ստոմատոլոգիական պրակտիկայի սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառը,
 3. Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայությունների, հանգստյան տների գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառը,

2. Դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառում

 1. Դեղերի մանրածախ առևտրի բնագավառը,
 2. Դեղերի, դեղանյութերի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի արտադրության բնագավառը,

3. Բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառում

 1. Հիվանդանոցային գործունեության (մինչև 18 տարեկան երեխաների) բնագավառը,
 2. Հիվանդանոցային գործունեության (18-ից բարձր տարիքի անձանց) բնագավառը,
 3. Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառը,
 4. Հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառը,
 5. Վերարտադրողական (ռեպրոդուկտոլոգիական) բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառը,
 6. Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորություն և փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառը,
 7. Ստոմատոլոգիական պրակտիկայի բժշկական սպասարկման բնագավառը։
 8. Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառը,

4. Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառում

 1. Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ընթացքում աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառ։

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 718-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ


Download PDFpdf


Վերադառնալ