թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian

 Մենյու

Ստուգաթերթեր

ՀՀ կառավարությունը հաստատել է առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից առողջապահության, աշխատողների առողջության և անվտանգության ապահովման նկատմամբ ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը։ Դրանք վերաբերում են Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի վերահսկողության 4 բնագավառներին՝

1) Սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ՝ համաձայն N 1 հավելվածի,

2) Դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառ՝ համաձայն N 2 հավելվածի,

3) Բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ՝ համաձայն N3 հավելվածի:

4) Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառում ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթը՝ համաձայն N 4 հավելվածի:

 

Ներկայացված 14 ստուգաթերթերով կվերահսկվեն՝

1. Սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառում՝

 1. Նախադպրոցական կրթական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 2. Ստոմատոլոգիական պրակտիկայի սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 3. Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայությունների, հանգստյան տների գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 4. Վարսավիրանոցների և գեղեցկության սրահների այլ ծառայությունների հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 5. Հանրակրթական, նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ,
 6. Բաղնիքների գործունեության, սպորտային օբյեկտների գործունեության սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային բնագավառ։

2. Դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառում

 1. Դեղատնային գործունեության, դեղերի մանրածախ առևտրի վերահսկողության բնագավառ,
 2. Դեղերի, դեղանյութերի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի արտադրություն, դեղերի շրջանառության և դեղագործական գործունեության բնագավառ,
 3. Դեղերի մեծածախ իրացման վերահսկողության բնագավառ։

3. Բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառում

 1. Հիվանդանոցային գործունեության (մինչև 18 տարեկան երեխաների) բնագավառ,
 2. Հիվանդանոցային գործունեության (18-ից բարձր տարիքի անձանց) բնագավառ,
 3. Մանկաբարձագինեկոլոգիական հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ,
 4. Հոգեբուժական բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ,
 5. Վերարտադրողական (ռեպրոդուկտոլոգիական) բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ,
 6. Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորություն և փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ,
 7. Ստոմատոլոգիական պրակտիկայի բժշկական սպասարկման բնագավառ,
 8. Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման բնագավառ,
 9. 0-ից 18 տարեկան անձանց արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 10. 18 տարեկանից բարձր անձանց արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն մեծահասակների և խառը տիպի պոլիկլինիկայում,
 11. Դպրոց-նախադպրոցական, միջին մասնագիտական, բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների, տրանսպորտային հավաքակայանների վարորդների բուժզննման կետերում բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 12. Գյուղական բժշկական ամբուլատորիայում, գյուղական առողջության կենտրոնում, ընտանեկան բժշկի գրասենյակում, բուժակ-մանկաբարձական կետում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 13. Լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացման վերահսկողության բնագավառ,
 14. Արտահիվանդանոցային մանկաբարձագինեկոլոգիական  բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ,
 15. Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բնագավառ։

4. Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառում

 1. Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ընթացքում աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման բնագավառ։

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՌԻՍԿԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» N 718-Ն ՈՐՈՇՈՒՄ


Download PDFpdf


Վերադառնալ