azdararir_gif
թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian Russian

 Մենյու

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

 

ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի  նոյեմբերի 25-ի «ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 755-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1395-Լ որոշում  

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ «Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքի ցուցիչները Հայաստանի Հանրապետությունում» ուղեցույցը ներդնելու մասին

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարին կից  խորհրդակցական աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու նշանակելու մասին

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ Ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումների ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ նշանակելու մասին 

ՀՀ ԱԱՏՄ կողմից իրականացվող` ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու և կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 522 Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ փորձագետի կողմից իրականացվող աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին

 

 

      Նոր ընդունված իրավական ակտեր

 

 

 

 1. ՀՀ  կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի «Դեղերի շրջանառության ոլորտում պետական վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների շրջանակում հսկիչ գնումների իրականացման, ինչպես նաև հսկիչ գնումների արդյունքում ձեռք բերված ապրանքների տնօրինման կարգը սահմանելու մասին»  N 911-Ն որոշում
 2. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հունիսի 2-ի «Ծննդի, պերինատալ մահվան և մահվան մասին բժշկական վկայականների պատրաստման, հաշվառման ու տրամադրման կարգը հաստատելու մասին»  N 29-Ն հրաման
 3. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 16-ի «ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մարտի 07-ի N 214-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 954-Ն որոշում
 4. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հունիսի 13-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 56-Ն հրամանում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»  N 31-Ն հրաման
 5. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հունիսի  16-ի  «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2009 թվականի մարտի  27-ի N 03-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 32-Ն հրաման
 6. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 16-ի «ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 981-Ն որոշում
 7. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հունիսի 26-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի  31-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 34-Ն հրաման
 8. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հուլիսի 26-ի  ««Սպորտային վնասվածքների հաշվառմանը և հաղորդմանը ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.1.1-001-23 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N 37-Ն հրաման
 9. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 11-ի «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 670-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 1345-Ն որոշում
 10. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-270-Ն
 11. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 11-ի  «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 670-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»  N 1355-Ն որոշում
 12. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու և առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 17-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 41-Ն հրաման
 13. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 03-ի ««Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում ձեռքերի հիգիենային ներկայացվող պահանջներ» ԱԿ N 3.1.1-002-23 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու մասին» N 46-Ն հրաման
 14. ՀՀ  առողջապահության նախարարի  2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 26- ի թիվ 20-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 42-Ն հրաման
 15. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-ի N 201-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 1713-Ն որոշում
 16. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ի  «ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն և N 1599-Ն, 2007 թվականի փետրվարի 1-ի N 201- Ն և 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698- Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1527-Ն որոշում
 17. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մարտի 30-ի N 429-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  N 1731-Ն որոշում
 18. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 9-ի  14-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 51-Ն հրաման
 19. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի նոյեմբերի 16-ի ««Մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակին ներկայացվող պահանջներ» 2.1.4.001-23 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 876 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն հրաման
 20. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 05-ի ««Արտադրական վնասվածքների հաշվառմանն ու հաղորդմանը ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.1.1-003-23 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին»» N 65-Ն հրաման
 21. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 07-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 37-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 67-Ն հրաման
 22. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 02-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 80-Ն հրաման
 23. ՀՀ առողջապահության նախարարի  2023 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 35-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 21-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 81-Ն հրաման
 24. ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հունվարի 4-ի «ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 31-Ն որոշում
 25. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հունվարի 19-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 06-ի թիվ 32-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 45-Ն հրաման
 26. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հունվարի 23-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի թիվ 12-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 46-Ն հրաման
 27. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 35-ն հրամանում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 82-Ն հրաման
 28. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 17-ի N 21-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 87-Ն հրաման
 29. ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 28-ի «ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 202-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 438-Ն որոշում
 30. ՀՀ կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 29-ի «ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1080-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 287-Ն որոշում
 31. ««ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ ՀՕ-115-Ն
 32. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 19-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանում լրացումներ  կատարելու մասին» N 92-Ն հրաման
 33. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 26-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մարտի 17-ի թիվ 12-Ն հրամանում լրացումներ  կատարելու մասին» N 97-Ն հրաման
 34. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 29-ի « ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 65-ն հրամանում լրացում կատարելու մասին» N 98-Ն հրաման
 35. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մայիսի 10-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 33-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 161-Ն հրաման
 36. «ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-252-Ն
 37. ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարի 2024 թվականի հուլիսի 18-ի «ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների շրջանակում հսկիչ գնումների իրականացման ընթացքում կիրառվող ձևաթղթերի օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին»  N 05-Լ հրաման
 38. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հուլիսի 10-ի «Բժշկական միջամտության համար գրավոր համաձայնություն տալու դեպքերը սահմանելու մասին» N 215-Ն հրաման
 39. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հունիսի 20-ի «Բնակչության շրջանում սիբիրյան խոց հիվանդության կանխարգելում» N 3.1.1-004-24 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու մասին» N 193-Ն հրաման

 

Դեղերի շրջանառության ոլորտ

 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձեւերը հաստատելու մասին» N 867 որոշում
 2. «Դեղերի, բուժտեխնիկայի և բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման կարգը և այդ գովազդին ներկայացվող պահանջները հաստատելու և հայաստանի հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1608-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1422-Ն որոշում
 3. «Հայաստանի Հանրապետության տարածք դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք և հետազոտվող դեղագործական արտադրանք ներմուծելու և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու, ներմուծման կամ արտահանման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգերը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 581 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 202-Ն որոշում
 4. «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի առաքմանը ներկայացվող տեխնիկական և մասնագիտական պահանջները սահմանելու մասին» N 1256-Ն որոշում
 5. «Դեղերի և դեղանյութերի արտադրության պատշաճ արտադրական գործունեության կանոններին համապատասխանության դիտարկման, պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի տրամադրման կարգերը, ինչպես նաև դեղերի արտադրության լիցենզավորման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1603-Ն ու  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 1089-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 199-Ն որոշում
 6. «Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված կամ որակի պահանջներին չհամապատասխանող կամ պիտանիության ժամկետն անցած կամ գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչված կամ գրանցումը կասեցված կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ ներմուծված դեղերի, կեղծ դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի մասին ահազանգի ծանուցման, շրջանառությունը դադարեցնելու և շրջանառությունից հանելու (հետկանչի) կարգը սահմանելու մասին» N 164-Ն որոշում
 7. «Կլինիկական փորձարկումների թույլտվության տրամադրման, այդ նպատակով իրականացվող փորձաքննության կարգերը, պահանջվող փաստաթղթերի ցանկերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 24-ի N 63 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 168-Ն որոշում
 8. «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին» N 166-Ն որոշում
 9. «Մատակարարի հավաստագրման նպատակով մասնագիտական դիտարկման և պատշաճ բաշխման գործունեության հավաստագրի տրամադրման կարգը, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման նպատակով փորձաքննության կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին» N 156-Ն որոշում
 10. «Հայաստանի հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 25-ի N 347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 162 -Ն որոշում
 11. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների շրջանառության կանոնները սահմանելու մասին» N 270-Ն որոշում
 12. ՀՀ  կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Ռազմական դրության ժամանակ սննդամթերքի, դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վաճառքի, ձեռքբերման եվ շրջանառության հատուկ կարգը եվ ցանկերը հաստատելու մասին» N 1632-Ն որոշում
 13. ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 6-ի  «ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 202-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 1302-Ն որոշում
 14. ՀՀ  կառավարության 2023 թվականի հունիսի 8-ի «Դեղերի շրջանառության ոլորտում պետական վերահսկողություն իրականացնող տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումների շրջանակում հսկիչ գնումների իրականացման, ինչպես նաև հսկիչ գնումների արդյունքում ձեռք բերված ապրանքների տնօրինման կարգը սահմանելու մասին»  N 911-Ն որոշում
 15. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի հուլիսի 28-ի «Հիմնական դեղերի ցանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի մարտի 17-ի N 07-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 56-Ն հրաման
 16. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հունիսի 13-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 56-Ն հրամանում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին»  N 31-Ն հրաման
 17. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 16-ի «ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 981-Ն որոշում
 18. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 11-ի  «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 670-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին»  N 1355-Ն որոշում
 19. ««Նյութական պահուստի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը ՀՕ-351-Ն
 20. ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մարտի 28-ի «ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 202-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 438-Ն որոշում
 21. ՀՀ կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 29-ի «ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1080-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 287-Ն որոշում

 

 

Բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտ

 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը սահմանելու մասին» N 276-Ն որոշում
 2. «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության եվ սպասարկման իրականացման, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգերը եվ նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձեւերը հաստատելու մասին» N 867 որոշում
 3. «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների եվ մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների եվ հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական եվ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում
 4. «Ստոմատոլոգիական կենտրոնների, պոլիկլինիկաների և կաբինետների գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1662-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1275-Ն որոշում
 5. «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառի բժշկական, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական, հանրային առողջապահական մասնագիտությունների և նեղ մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 952-Ն որոշում
 6. «Մանկական սնունդը և հարակից ապրանքներն անվճար կամ ցածր գներով տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 1105-Ն որոշում
 7. «Մանուկներին և վաղ տարիքի երեխաներին կրծքով կերակրումը խրախուսելու ազգային ծրագրով նախատեսված մանկական սնուցման, մանկական սննդի և հարակից ապրանքների մասին տեղեկատվական և ուսուցողական նյութերի համաձայնեցման և լիազորման կարգը սահմանելու մասին» N 326-Ն որոշում
 8. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» N 318-Ն որոշում
 9. «Զենքի տիրապետմանը խոչընդոտող հիվանդությունների և ֆիզիկական թերությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 489 որոշում
 10. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին N 20-Ն հրաման
 11. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 44-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին N 24-Ն հրաման
 12. Օրգանների և հյուսվածքների դոնորների ու ռեցիպիենտների ռեեստրի գործունեության, տեղեկությունների գրանցման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի N 05-Ն հրաման 
 13. Բժշկական մի շարք փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի N 88-Ն հրաման
 14. Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական օգնության և սպասարկման իրականացման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի N 90-Ն հրաման 
 15. ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի  N 276-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին 2021 թվականի  նոյեմբերի 4-ի N 1786-Ն որոշում
 16. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 20-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 82-Ն հրաման
 17. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի թիվ 1752-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N80-Ն հրաման
 18. Դիահերձման արձանագրության օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի N 67-Ն հրաման
 19. Հոգեբուժական կազմակերպությունում հոգեբուժական օգնություն և պասարկում ստացող, սննդի կամ հեղուկի ընդունումից հրաժարվող հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող պացիենտի բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ընթացակարգը հաստատելու մասին N 66-Ն հրաման
 20. ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանը առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի թիվ 17-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին N 77-Ն հրաման
 21. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին N 1471-Ն որոշում
 22. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հանգստի, ներառյալ` բացօթյա զբոսանքի, մարմնամարզության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N 46-Ն հրաման
 23. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Ուռուցքաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող մեծահասակ պացիենտի հիվանդության պատմագրի ձևը հաստատելու մասին» N 45-Ն հրաման
 24. ՀՀ առողջապահության նախարարի «էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում պացիենտին տրվող էլեկտրոնային տեղեկատվության պատուհանում պահվող պացիենտի տվյալները դիտելու կանոնները, պացիենտի (կամ նրա օրինական ներկայացուցչի) համաձայնությամբ տեղեկատվությանը ծանոթանալու անձանց և վերջիններիս իրավասության շրջանակը, պացիենտի էլեկտրոնային տեղեկատվության հասանելիության պատուհան մուտք գործելու և նրա անձնական, ներառյալ` հատուկ կատեգորիայի տվյալները դիտելու կարգը, ինչպես նաև պացիենտի` էլեկտրոնային տեղեկատվության հասանելիության պատուհան մուտք գործելու համար համաձայնության ձևը սահմանելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 18-ի N 40-Ն հրաման
 25. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 20-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 42-Ն հրաման
 26. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 30-ի թիվ 790-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 39-Ն հրաման
 27. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու ձևաթուղթը հաստատելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  21-Ն հրաման
 28. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Անձի մահից հետո դոնոր հանդես գալու գրավոր անհամաձայնություն ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 23-Ն հրաման 
 29. ՀՀ առողջապահության նախարարի «2014 թվականի փետրվարի 14-ի N 02-N հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 24-Ն հրաման
 30. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հոգեբուժական կազմակերպությունում բժշկական փաստաթղթի ձևերը հաստատելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրաման 
 31. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բժշկական հաստատություններում հիվանդանոցային պայմաններում նորածինների բժշկական օգնության և սպասարկման գործընթացին առնչվող բժշկական փաստաթղթերի ձևերը և դրանց լրացման և շրջանառության կարգը հաստատելու և 2014 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 02-ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի մարտի 1-ի N 11-Ն հրաման 
 32. ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովելու մասին N 1024-Ն որոշում
 33. ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի  N 1275-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին 2021 թվականի  փետրվարի 11-ի N 149-Ն որոշում
 34. ՀՀ առողջապահության նախարարի հոկտեմբերի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 02-ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին » N 28-Ն հրաման
 35. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին»  N 107-Ն
 36. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Վերարտադրողականության դոնորի և դոնորական սաղմերի վերաբերյալ գրանցամատյանների ձևերը հաստատելու մասին» 2022 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 70-Ն հրաման
 37. ՀՀ առողջապահության նախարարի ««Միկրոկենսաբանական լաբորատորիաներում շտամների պահոց-թանգարաններին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» ՍԿ N 3.1.2-006-22 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու մասին» 2022 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 67- Ն հրաման
 38. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ի «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 68-Ն հրաման
 39. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունվարի 26-ի  «ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 120-Ն որոշում
 40. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունվարի 26-ի «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 94-Ն որոշում
 41. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի փետրվարի 17-ի «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 04-Ն հրաման
 42. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 6-ի «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի  6-ի N 88-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 12-Ն հրաման
 43. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մայիսի 25-ի «ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 794-Ն որոշում
 44. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մարտի 30-ի «ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման մեջ  լրացում կատարելու մասին» N 426-Ն որոշում
 45. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հունիսի 2-ի «Ծննդի, պերինատալ մահվան և մահվան մասին բժշկական վկայականների պատրաստման, հաշվառման ու տրամադրման կարգը հաստատելու մասին»  N 29-Ն հրաման
 46. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 16-ի «ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 981-Ն որոշում
 47. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հունիսի 16-ի «ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մարտի 07-ի N 214-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 954-Ն որոշում
 48.  ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-270-Ն
 49. ՀՀ  առողջապահության նախարարի  2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ի «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 26- ի թիվ 20-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 42-Ն հրաման
 50. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մարտի 30-ի N 429-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  N 1731-Ն որոշում
 51. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 02-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 80-Ն հրաման
 52. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 19-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-Ն հրամանում լրացումներ  կատարելու մասին» N 92-Ն հրաման
 53. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 26-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի մարտի 17-ի թիվ 12-Ն հրամանում լրացումներ  կատարելու մասին» N 97-Ն հրաման
 54. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հուլիսի 10-ի «Բժշկական միջամտության համար գրավոր համաձայնություն տալու դեպքերը սահմանելու մասին» N 215-Ն հրաման

 

 

 Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման ոլորտ

 1. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Վարակիչ հիվանդությունների «իրական ժամանակում» էլեկտրոնային համաճարակաբանական հսկողություն սանիտարահամաճարակային նորմերի և կանոնների հաստատման մասին» N 35-Ն հրաման
 2. «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) եւ պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր զննության, եւ բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականության ցանկը, անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձեվերը հաստատելու մասին» N 347-Ն որոշում
 3. «Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին»  N 1286 որոշում
 4. «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգերը, կանոնները և գերեզմանի վկայականի ձևը սահմանելու մասին» N 1910-Ն որոշում
 5. «Սանիտարահամաճարակային իրավիճակի վտանգ առաջանալու դեպքում մահացածների մարմինների դիակիզման, գերեզմանատների վնասազերծման և տեղափոխման ու վրահուղարկավորման կարգերը հաստատելու մասին» N 1301-Ն որոշում
 6. «Օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետություն մուտքն արգելող վարակիչ հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 49-Ն որոշում
 7. «Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ռեժիմ սահմանելու մասին» N 702-Ն որոշում
 8. «Պետական սահմանի անցման կետերում հայաստանի հանրապետությունում միջազգային առողջապահական կանոնների ներդրման եվ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 777-Ն որոշում
 9. ՀՀ առողջապահության նախարարի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N26-Ն հրաման
 10. ՀՀ առողջապահության նախարարի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-ն, 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 23-ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N14-Ն հրաման
 11. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N10-Ն հրաման
 12. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 21-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 09-Ն հրաման
 13. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն  հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N02-Ն հրաման
 14. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 48-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 97-Ն հրաման
 15. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 23-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 94-Ն հրաման
 16. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N84-Ն հրաման
 17. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N78-Ն հրաման
 18. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N76-Ն հրաման
 19. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 65-Ն հրաման
 20. ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի  10-ի «ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»  N 1302 Ն որոշում
 21. ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 23-ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 44-Ն հրաման
 22. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 26-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 38-Ն հրաման
 23. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի  թիվ 25-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 37-Ն հրաման
 24. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2007 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 236-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 36-Ն հրաման
 25. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 534-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 35-Ն հրաման
 26. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի  թիվ 876-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 34-Ն հրաման
 27. ՀՀ առողջապահության նախարարի հոկտեմբերի 24-ի  «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ  կատարելու մասին»  N 30-Ն հրաման
 28. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «ՀՀ-ում կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) տարածման կանխարգելման նպատակով հանրակրթական (բացառությամբ՝ նախադպրոցական) ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում կիրառվող սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N24-Ն հրաման
 29. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի  «Անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, կիրառման դեպքերն ու կարգը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 23-Ն հրաման
 30. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 օգոստոսի 17-ի «ՀՀ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում» ՍԿ N  3.3.1.003-20 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 20-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 21-Ն հրաման
 31. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի «ՀՀ-ում կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-20 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N 17-Ն հրաման
 32. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 7-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հոկտեմբերի 01-Ի N 21-Ն լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 12-Ն հրաման
 33. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 7-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 16-ի N 06-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 11-Ն հրաման
 34. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 9-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 59-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 76-Ն հրաման
 35. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի փետրվարի 28-ի «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 9-ի N 14-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 08-Ն հրաման
 36. ՀՀ առողջապահության նախարարի ««Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջներ» N 2.1.3-3 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին»» 2008 թվականի մարտի 4-ի N 03-Ն հրաման
 37. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի ապրիլի 28-ի «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 9-ի N 14-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 17-Ն հրաման
 38. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի մայիսի 04-ի ««Հանրակրթական և նախնական մասնագիտական կրթության ուսումնական հրատարակություններին ներկայացվող» N 2-3.4.07-11 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմերը հաստատելու մասին»  ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2011 թվականի ապրիլի 04-ի N 02-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 18-Ն հրաման
 39. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի մայիսի 22-ի  «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 17-ի N 21-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 22-Ն հրաման
 40. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի մայիսի 30-ի  «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 30-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 26-Ն հրաման
 41. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հունիսի  16-ի  «ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2009 թվականի մարտի  27-ի N 03-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 32-Ն հրաման
 42. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի մարտի 27-ի «Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարներում (բաժանմունքներում) ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման և հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման N 3.1.6.-011-09 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 03-Ն հարաման
 43. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հունիսի 26-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի  31-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 34-Ն հրաման
 44. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հուլիսի 26-ի  ««Սպորտային վնասվածքների հաշվառմանը և հաղորդմանը ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.1.1-001-23 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N 37-Ն հրամանշ
 45. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Մի շարք հրամաններում փոփոխություններ կատարելու և առողջապահության նախարարի 2014 թվականի մայիսի 7-ի թիվ 17-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 41-Ն հրաման
 46. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 03-ի ««Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում ձեռքերի հիգիենային ներկայացվող պահանջներ» ԱԿ N 3.1.1-002-23 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու մասին» N 46-Ն հրաման
 47. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2013 թվականի ապրիլի 9-ի  14-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 51-Ն հրաման
 48. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի նոյեմբերի 16-ի ««Մարդու սպառման համար նախատեսված ջրի որակին ներկայացվող պահանջներ» 2.1.4.001-23 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 876 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 53-Ն հրաման
 49. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 05-ի ««Արտադրական վնասվածքների հաշվառմանն ու հաղորդմանը ներկայացվող պահանջներ» ՍԿ N 3.1.1-003-23 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին»» N 65-Ն հրաման
 50. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 07-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2023 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 37-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 67-Ն հրաման
 51. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հունվարի 19-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2014 թվականի հունիսի 06-ի թիվ 32-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 45-Ն հրաման
 52. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հունվարի 23-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2017 թվականի մարտի 28-ի թիվ 12-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 46-Ն հրաման
 53. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 5-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 17-ի թիվ 35-ն հրամանում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 82-Ն հրաման
 54. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 17-ի N 21-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 87-Ն հրաման
 55. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մարտի 29-ի «Առողջապահության նախարարի 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 65-ն հրամանում լրացում կատարելու մասին» N 98-Ն հրաման
 56. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի մայիսի 10-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 33-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 161-Ն հրաման
 57. ՀՀ առողջապահության նախարարի 2024 թվականի հունիսի 20-ի «Բնակչության շրջանում սիբիրյան խոց հիվանդության կանխարգելում» N 3.1.1-004-24 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու մասին» N 193-Ն հրաման

 

 

Աշխատանքային իրավունքի՝ ներառյալ աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման ոլորտ

 1. «Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը հաստատելու եւ ՀՀ կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ի N 121 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 458-Ն որոշում
 2. «Արտադրական միջավայրում եւ աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) եւ պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը եւ աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշում
 3. «Առանձին կատեգորիայի աշխատողների` օրական 24 ժամ աշխատաժամանակի տևողությամբ պայմանավորված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» N 1223-Ն որոշում
 4. «Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 2308-Ն որոշում
 5. «Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի նվազագույն տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 1384-Ն որոշում
 6. «Ամենամյա երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը սահմանելու մասին» N 1599-Ն որոշում
 7. «Առողջապահական, հոգաբարձության (խնամակալության), մանկական դաստիարակչական, էներգամատակարարման, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, կապի և աշխատանքի այլ առանձնահատուկ բնույթ ունեցող բնագավառների աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» N 201-Ն որոշում
 8. «Ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի N 876-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1698-Ն որոշում
 9. «Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N1843-Ն որոշում
 10. «Մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N2390-Ն որոշում
 11. ««Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N2399-Ն որոշում
 12. «Ցեմենտներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1136-Ն որոշում
 13.  «Մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1560-Ն որոշում
 14.  ««Սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1939-Ն որոշում
 15.  «1000 վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1922-Ն որոշում
 16.  «էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշում
 17.  «էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1943-Ն որոշում
 18.  «Մայրուղային գազատարների տեխնիկական շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1438-Ն որոշում
 19. «էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին ներկայացվող պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1033-Ն որոշում
 20. «ճոպանուղիների շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1160-Ն որոշում
 21. «Շոգու` մինչև 0.07 ՄՊա ճնշման շոգեկաթսաների, ջրի` մինչև 388 Կ ջերմաստիճանի ջրատաքացուցիչ կաթսաների եվ կաթսայական տեղակայանքների սարքվածքի ու անվտանգ շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»  N 1083-Ն որոշում
 22. «Էլեկտրակայանների և ջերմային ցանցերի ջերմաուժային սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 144-Ն որոշում
 23. «Անվտանգության պահանջները մայրուղային գազատարներում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 119-Ն որոշում
 24. «Հատուկ կայանքների էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 75-Ն որոշում
 25. «Կարուսելների (զվարճահարմարանքների) անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1351-Ն որոշում
 26. «Քլորի արտադրության, օգտագործման, պահման և փոխադրման ժամանակ անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 529-Ն որոշում
 27. ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 7-ի «Ստորերկրյա եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները սահմանելու մասին N 1049-Ն որոշում
 28. Կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 7-ի «Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները սահմանելու մասին» N 1050-Ն որոշում
 29. Կառավարության 2022 թվականի հուլիսի 7-ի «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման տեխնիկական անվտանգության կանոնները սահմանելու մասին» N 1051-Ն որոշում
 30. Կառավարության 2006 թվականի մարտի 23-ի «Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ի N 121 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 458-Ն որոշում
 31. Կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 2308-Ն որոշում
 32. Կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը հաստատելու մասին» N 1698-Ն որոշում
 33. Կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի «Առանձին կատեգորիայի աշխատողների՝ օրական 24 ժամ աշխատաժամանակի տևողությամբ պայմանավորված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» N 1223-Ն որոշում
 34. Կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 15-ի «Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը և աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշում
 35. Կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի «Մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» 2390-Ն որոշում
 36. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում» շինարարական նորմերը հաստատելու մասին» N 11-Ն հրաման
 37. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2022 թվականի օգոստոսի 26-ի ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր, անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» 21-Ն հրաման
 38. ՀՀ աողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 15-ի «Աշխատանքի հիգիենիկ դասակարգումը ըստ արտադրական միջավայրի վնասակար և վտանգավոր գործոնների,աշխատանքային գործընթացի ծանրության և լարվածության ցուցանիշների» N 2.2-002-05 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N 756-Ն  հրաման
 39. Առողջապահության նախարարի 2002 թվականի մարտի 6-ի «Աղմուկն աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում և բնակելի կառուցապատման տարածքներում» N2-III-11.3 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին N 138 հրաման
 40. Առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի «Աշխատատեղերում, բնակելի և հասարակական շենքերում թրթռման (վիբրացիայի) հիգիենիկ նորմերը» ՀՆ N 2.2.4-009-06 հաստատելու մասին N 533-Ն հրաման
 41. Առողջապահության նախարարի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի «Արտադրական սենքերի միկրոկլիմայի» ՍՆ N 2.2.4-001-05 սանիտարական նորմերը հաստատելու մասին N 842-Ն հրաման
 42. Առողջապահության նախարարի 2022 թվականի նոյեմբերի 9-ի «Կազմակերպությունների աշխատատեղերում աշխատանքային գոտու օդում քիմիական նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաները» N 2.2.5-004-10 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին N27-Ն հրաման։
 43. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մարտի 9-ի «ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-ի N 201-Ն որոշման մեջ  լրացում կատարելու մասին» N 301-Ն որոշում
 44. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի օգոստոսի 11-ի «ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 670-ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» N 1345-Ն որոշում
 45. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ի «ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-ի N 201-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» N 1713-Ն որոշում
 46. ՀՀ կառավարության 2023 թվականի սեպտեմբերի 7-ի  «ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն և N 1599-Ն, 2007 թվականի փետրվարի 1-ի N 201- Ն և 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698- Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 1527-Ն որոշում

 

 

  Ընդհանուր իրավական ակտեր

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալների փոխանցման վերաբերյալ պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության ձևը սահմանելու մասին» N 47-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Օդանավակայաններում ծխախոտային արտադրատեսակների և ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների օգտագործման համար առանձնացված հատուկ տարածքներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 23-ի N 22-Ն հրաման

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի մարտի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 359-Ն որոշում

Վերադառնալ