թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian Russian

 Մենյու

Իրավական ակտեր

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ «Պարտադիր կամ հարկադիր աշխատանքի ցուցիչները Հայաստանի Հանրապետությունում» ուղեցույցը ներդնելու մասին

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավարին կից  խորհրդակցական աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու նշանակելու մասին

ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ Ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումների ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ նշանակելու մասին 

ՀՀ ԱԱՏՄ Կողմից իրականացվող` ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների մեթոդաբանությունը և ռիսկայնությունը որոշող չափանիշների ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու և  կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 19-ի N 522- Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

Դեղերի շրջանառության ոլորտ

 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության եվ սպասարկման իրականացման, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգերը եվ նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձեւերը հաստատելու մասին» N 867 որոշում
 2. «Դեղերի, բուժտեխնիկայի եւ բուժական մեթոդների գովազդի թույլտվության տրամադրման կարգը եւ այդ գովազդին ներկայացվող պահանջները հաստատելու եւ հայաստանի հանրապետության կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1608-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1422-Ն որոշում
 3. «Հայաստանի Հանրապետության տարածք դեղեր, դեղանյութեր, դեղաբուսական հումք եւ հետազոտվող դեղագործական արտադրանք ներմուծելու եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից արտահանելու, ներմուծման կամ արտահանման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգերը եւ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 20-ի N 581 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 202-Ն որոշում
 4. «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի առաքմանը ներկայացվող տեխնիկական և մասնագիտական պահանջները սահմանելու մասին» N 1256-Ն որոշում
 5. «Դեղերի և դեղանյութերի արտադրության պատշաճ արտադրական գործունեության կանոններին համապատասխանության դիտարկման, պատշաճ արտադրական գործունեության հավաստագրի տրամադրման կարգերը, ինչպես նաև դեղերի արտադրության լիցենզավորման նպատակով փորձաքննության իրականացման կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1603-Ն ու  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ի N 1089-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 199-Ն որոշում
 6. «Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված կամ որակի պահանջներին չհամապատասխանող կամ պիտանիության ժամկետն անցած կամ գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչված կամ գրանցումը կասեցված կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ ներմուծված դեղերի, կեղծ դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքի մասին ահազանգի ծանուցման, շրջանառությունը դադարեցնելու և շրջանառությունից հանելու (հետկանչի) կարգը սահմանելու մասին» N 164-Ն որոշում
 7. «Կլինիկական փորձարկումների թույլտվության տրամադրման, այդ նպատակով իրականացվող փորձաքննության կարգերը, պահանջվող փաստաթղթերի ցանկերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 24-ի N 63 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 168-Ն որոշում
 8. «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառության պետական կարգավորման ոլորտում փորձաքննությունների վճարները սահմանելու մասին» N 166-Ն որոշում
 9. «Մատակարարի հավաստագրման նպատակով մասնագիտական դիտարկման և պատշաճ բաշխման գործունեության հավաստագրի տրամադրման կարգը, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման նպատակով փորձաքննության կարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանելու մասին» N 156-Ն որոշում
 10. «Հայաստանի հանրապետությունում դեղի պետական գրանցման, վերագրանցման, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև գրանցումը, վերագրանցումը, հավաստագրի ժամկետի երկարաձգումը մերժելու, գրանցումը կասեցնելու, ուժը կորցրած ճանաչելու, այդ նպատակներով իրականացվող փորձաքննությունների կարգերը, ինչպես նաև հետգրանցումային փոփոխությունների ներկայացման և փորձաքննության կարգը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը, գրանցված դեղի նոր գրանցում չպահանջող փոփոխությունների ցանկը, մասնագիտական դիտարկման և այլ երկրների իրավասու մարմինների դիտարկման հաշվետվությունների ճանաչման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի ապրիլի 25-ի N 347 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 162 -Ն որոշում
 11. «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների շրջանառության կանոնները սահմանելու մասին» N 270-Ն որոշում

Բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտ

 1. «Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը սահմանելու մասին» N 276-Ն որոշում
 2. «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության եվ սպասարկման իրականացման, դեղերի մեծածախ իրացման լիցենզավորման կարգերը եվ նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձեւերը հաստատելու մասին» N 867 որոշում
 3. «Պոլիկլինիկաների (խառը, մեծահասակների եվ մանկական), առանձին մասնագիտացված կաբինետների, ընտանեկան բժշկի գրասենյակների, բժշկական ամբուլատորիաների, գյուղական առողջության կենտրոնների, բուժակ-մանկաբարձական կետերի, կանանց կոնսուլտացիաների եվ հիվանդանոցային (մասնագիտացված) բժշկական օգնության ու սպասարկման համար անհրաժեշտ տեխնիկական եվ մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու մասին» N 1936-Ն որոշում
 4. «Ստոմատոլոգիական կենտրոնների, պոլիկլինիկաների և կաբինետների գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1662-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1275-Ն որոշում
 5. «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառի բժշկական, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական, հանրային առողջապահական մասնագիտությունների և նեղ մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 952-Ն որոշում
 6. «Մանկական սնունդը և հարակից ապրանքներն անվճար կամ ցածր գներով տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 1105-Ն որոշում
 7. «Մանուկներին և վաղ տարիքի երեխաներին կրծքով կերակրումը խրախուսելու ազգային ծրագրով նախատեսված մանկական սնուցման, մանկական սննդի և հարակից ապրանքների մասին տեղեկատվական և ուսուցողական նյութերի համաձայնեցման և լիազորման կարգը սահմանելու մասին» N 326-Ն որոշում
 8. «Ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունների ցանկը, դրանց անցկացման և դրանց արդյունքները պետական մարմիններին և այլ անձանց տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» N 1207-Ն որոշում
 9. «Նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների առողջական վիճակի գնահատման, բժշկական փորձաքննության անցկացման, բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N 748-Ն որոշում
 10. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» N 318-Ն որոշում
 11. «Զենքի տիրապետմանը խոչընդոտող հիվանդությունների և ֆիզիկական թերությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 489 որոշում

 Բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման ոլորտ

 1. «Առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) եւ պարբերական բժշկական զննության կարգը, գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի պարտադիր զննության, եւ բժշկական զննության ծավալի ու հաճախականության ցանկը, անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի, բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացանկը, անձին ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին որոշման ձեվերը հաստատելու մասին» N 347-Ն որոշում
 2. «Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին»  N 1286 որոշում
 3. «Հուղարկավորությունների կազմակերպման և գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված կարգերը, կանոնները և գերեզմանի վկայականի ձևը սահմանելու մասին» N 1910-Ն որոշում
 4. «Սանիտարահամաճարակային իրավիճակի վտանգ առաջանալու դեպքում մահացածների մարմինների դիակիզման, գերեզմանատների վնասազերծման և տեղափոխման ու վրահուղարկավորման կարգերը հաստատելու մասին» N 1301-Ն որոշում
 5. «Օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Հայաստանի Հանրապետություն մուտքն արգելող վարակիչ հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 49-Ն որոշում
 6. «Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ռեժիմ սահմանելու մասին» N 702-Ն որոշում
 7. «Պետական սահմանի անցման կետերում հայաստանի հանրապետությունում միջազգային առողջապահական կանոնների ներդրման եվ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 777-Ն որոշում

Աշխատանքային իրավունքի՝ ներառյալ աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման ոլորտ

 1. «Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը հաստատելու եւ ՀՀ կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ի N 121 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 458-Ն որոշում
 2. «Արտադրական միջավայրում եւ աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) եւ պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, զննության ծավալի, բժշկական հակացուցումների ցանկերը եւ աշխատանքի պայմանների հիգիենիկ բնութագրման կարգը հաստատելու մասին» N 1089-Ն որոշում
 3. «Անհատական պաշտպանության միջոցների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1631-Ն որոշում
 4. «Առանձին կատեգորիայի աշխատողների` օրական 24 ժամ աշխատաժամանակի տևողությամբ պայմանավորված աշխատանքների ցանկը սահմանելու մասին» N 1223-Ն որոշում
 5. «Մինչև 18 տարեկան անձանց, հղի և մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող կանանց համար ծանր և վնասակար համարվող աշխատանքների ցանկը հաստատելու մասին» N 2308-Ն որոշում
 6. «Ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ արձակուրդի նվազագույն տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» N 1384-Ն որոշում
 7. «Ամենամյա երկարացված արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը սահմանելու մասին» N 1599-Ն որոշում
 8. «Առողջապահական, հոգաբարձության (խնամակալության), մանկական դաստիարակչական, էներգամատակարարման, գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, կապի և աշխատանքի այլ առանձնահատուկ բնույթ ունեցող բնագավառների աշխատողների աշխատանքի և հանգստի ռեժիմի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» N 201-Ն որոշում
 9. «Ծանր, վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկերը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 16-ի N 876-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1698-Ն որոշում
 10. «Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար ավտոտրանսպորտային միջոցների վրա գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրման տեխնիկական կանոնակարգը և գազաբալոնային ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական շահագործման հրահանգը հաստատելու մասին» N 2388-Ն որոշում
 11. «Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N1843-Ն որոշում
 12. «Մեքենաների և մեխանիզմների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N2390-Ն որոշում
 13. ««Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N2399-Ն որոշում
 14. «Ցեմենտներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1136-Ն որոշում
 15.  «Մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1560-Ն որոշում
 16.  ««Սպառողների էլեկտրատեղակայանքների տեխնիկական շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1939-Ն որոշում
 17.  «1000 վ-ից բարձր լարման փոխարկման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1922-Ն որոշում
 18.  «էլեկտրակայանքների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1933-Ն որոշում
 19.  «էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1943-Ն որոշում
 20.  «Մայրուղային գազատարների տեխնիկական շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1438-Ն որոշում
 21.  «Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (ԱԳԼՃկ) կառուցման և շահագործման նվազագույն պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1101-Ն որոշում
 22. «էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին ներկայացվող պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1033-Ն որոշում
 23. «ճոպանուղիների շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1160-Ն որոշում
 24. «Շոգու` մինչև 0.07 ՄՊա ճնշման շոգեկաթսաների, ջրի` մինչև 388 Կ ջերմաստիճանի ջրատաքացուցիչ կաթսաների եվ կաթսայական տեղակայանքների սարքվածքի ու անվտանգ շահագործման կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»  N 1083-Ն որոշում
 25. «Էլեկտրակայանների և ջերմային ցանցերի ջերմաուժային սարքավորումների շահագործման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 144-Ն որոշում
 26. «Անվտանգության պահանջները մայրուղային գազատարներում» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 119-Ն որոշում
 27. «Հատուկ կայանքների էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 75-Ն որոշում
 28. «Շարժասանդուղքների կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 478-Ն որոշում
 29. «Ստորերկրյա եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1083-Ն որոշում
 30. «Կարուսելների (զվարճահարմարանքների) անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1351-Ն որոշում
 31. «Օգտակար հանածոների ջարդման, տեսակավորման և հարստացման անվտանգության կանոններ» տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1277-Ն որոշում
 32. «Ամբարձիչ աշտարակների (վերհանների) կառուցվածքի և անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 1449-Ն որոշում
 33. «Բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 51-Ն որոշում
 34. «Քլորի արտադրության, օգտագործման, պահման և փոխադրման ժամանակ անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» N 51-Ն որոշում

 

                                                                                        Նոր ընդունված իրավական ակտեր

 

2022 թ

ՀՀ առողջապահության նախարարի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N26-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 44-Ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին N 24-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 88-ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին N 20-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-ն, 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 23-ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N14-Ն հրաման

«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքը ՀՕ-29-Ն

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-30-Ն

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N10-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 17-ի թիվ 21-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 09-Ն հրաման

Օրգանների և հյուսվածքների դոնորների ու ռեցիպիենտների ռեեստրի գործունեության, տեղեկությունների գրանցման և օգտագործման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի N 05-Ն հրաման 

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն  հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N02-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 48-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» N 97-Ն հրաման

2021 թ

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 23-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 94-Ն հրաման

Բժշկական մի շարք փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հուլիսի 3-ի թիվ 35-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի N 88-Ն հրաման

Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբուժական օգնության և սպասարկման իրականացման կարգը սահմանելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի N 90-Ն հրաման 

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի  N 276-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին 2021 թվականի  նոյեմբերի 4-ի N 1786-Ն որոշում

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N84-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 20-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 82-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2007 թվականի նոյեմբերի 26-ի թիվ 1752-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N80-Ն հրաման

Դիահերձման արձանագրության օրինակելի ձևերը և դրանց լրացման կարգը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի N 67-Ն հրաման

Հոգեբուժական կազմակերպությունում հոգեբուժական օգնություն և պասարկում ստացող, սննդի կամ հեղուկի ընդունումից հրաժարվող հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող պացիենտի բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման ընթացակարգը հաստատելու մասին N 66-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանը առողջապահության նախարարի 2008 թվականի սեպտեմբերի 24-ի թիվ 17-Ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին N 77-Ն հրաման

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին N 1471-Ն որոշում

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N78-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N76-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 65-Ն հրաման

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի օգոստոսի  10-ի «ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»  N 1302-Ն որոշում

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բժշկական գաղտնիք համարվող տվյալների փոխանցման վերաբերյալ պացիենտի կամ նրա օրինական ներկայացուցչի համաձայնության ձևը սահմանելու մասին» N 47-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հոգեբուժական կազմակերպությունում գտնվելու ընթացքում հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի հանգստի, ներառյալ` բացօթյա զբոսանքի, մարմնամարզության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» N 46-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Ուռուցքաբանական բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող մեծահասակ պացիենտի հիվանդության պատմագրի ձևը հաստատելու մասին» N 45-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 23-ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» N 44-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում պացիենտին տրվող էլեկտրոնային տեղեկատվության պատուհանում պահվող պացիենտի տվյալները դիտելու կանոնները, պացիենտի (կամ նրա օրինական ներկայացուցչի) համաձայնությամբ տեղեկատվությանը ծանոթանալու անձանց և վերջիններիս իրավասության շրջանակը, պացիենտի էլեկտրոնային տեղեկատվության հասանելիության պատուհան մուտք գործելու և նրա անձնական, ներառյալ` հատուկ կատեգորիայի տվյալները դիտելու կարգը, ինչպես նաև պացիենտի` էլեկտրոնային տեղեկատվության հասանելիության պատուհան մուտք գործելու համար համաձայնության ձևը սահմանելու մասին» 2021 թվականի մայիսի 18-ի N 40-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի ապրիլի 26-ի թիվ 20-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 42-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի օգոստոսի 30-ի թիվ 790-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 39-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 26-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 38-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի  թիվ 25-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 37-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2007 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ 236-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 36-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2006 թվականի մայիսի 17-ի թիվ 534-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 35-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի  թիվ 876-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին»  N 34-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բժշկական միջամտությունից հրաժարվելու ձևաթուղթը հաստատելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 15-ի  21-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Օդանավակայաններում ծխախոտային արտադրատեսակների և ծխախոտային արտադրատեսակների փոխարինիչների օգտագործման համար առանձնացված հատուկ տարածքներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները սահմանելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 23-ի N 22-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Անձի մահից հետո դոնոր հանդես գալու գրավոր անհամաձայնություն ներկայացնելու կարգը հաստատելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 23-Ն հրաման 

ՀՀ առողջապահության նախարարի «2014 թվականի փետրվարի 14-ի N 02-N հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 24-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Հոգեբուժական կազմակերպությունում բժշկական փաստաթղթի ձևերը հաստատելու մասին» 2021 թվականի ապրիլի 26-ի N 25-Ն հրաման 

ՀՀ առողջապահության նախարարի «Բժշկական հաստատություններում հիվանդանոցային պայմաններում նորածինների բժշկական օգնության և սպասարկման գործընթացին առնչվող բժշկական փաստաթղթերի ձևերը և դրանց լրացման և շրջանառության կարգը հաստատելու և 2014 թվականի փետրվարի 14-ի թիվ 02-ն հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» 2021 թվականի մարտի 1-ի N 11-Ն հրաման 

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի նոյեմբերի 9-ի «Իմունականխարգելման ոլորտում վարչական վիճակագրական հաշվետվությունների ձևերը և դրանց լրացման կարգերը հաստատելու  և ՀՀ առողջապահության նախարարի նոյեմբերի 9-ի N 19-ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 2021 թ.փետրվարի 15-ի N 08-Ն հրաման

2020թ 

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի  N 1275-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին 2021 թվականի  փետրվարի 11-ի N 149-Ն որոշում

ՀՀ առողջապահության նախարարի հոկտեմբերի 24-ի  «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի թիվ 17-Ն և 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի թիվ 24-Ն հրամաններում փոփոխություններ  կատարելու մասին»  N 30-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 18-ի «ՀՀ-ում կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) տարածման կանխարգելման նպատակով հանրակրթական (բացառությամբ՝ նախադպրոցական) ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում կիրառվող սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N24-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի հոկտեմբերի 2-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 02-ն հրամանում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին » N 28-Ն հրաման

ՀՀ  կառավարության 2020 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Ռազմական դրության ժամանակ սննդամթերքի, դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վաճառքի, ձեռքբերման եվ շրջանառության հատուկ կարգը եվ ցանկերը հաստատելու մասին» N 1632-Ն որոշումը

 ՀՀ առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 02-Ն հրամանում փափոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին  ՀՀ առողջապահության նախարարի N 28-Ն հրամանը

Ռազմական դրության ժամանակ  սննդամթերքի, դեղորայքի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների վաճառքի, ձեռքբերման և շրջանառման հատուկ կարգը և ցանկը  հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության  N 1632-Ն որոշում

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի  «Անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, կիրառման դեպքերն ու կարգը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 23-Ն հրաման

ՀՀ  կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 27-ի «ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի ապրիլի 4-ի N 349-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1437-Ն որոշում

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 օգոստոսի 17-ի «ՀՀ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում» ՍԿ N  3.3.1.003-20 սանիտարական կանոնները և հիգիենիկ նորմատիվները հաստատելու և ՀՀ  առողջապահության նախարարի 2008 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 20-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»  N 21-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի օգոստոսի 4-ի «ՀՀ-ում կորոնավիրուսային հիվանդության (covid-19) տարածման կանխարգելման նպատակով կիրառվող ՍԿ N 3.1.2-001-20 սանիտարական կանոնները հաստատելու մասին» N 17-Ն հրաման

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 6-ի  «ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 202-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» N 1302-Ն որոշում

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-385-Ն

ՀՀ կառավարության  2020 թվականի  հուլիսի 16-ի  «ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1189-Ն որոշում 

 «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք ՀՕ-351-Ն

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 7-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2010 թվականի հոկտեմբերի 01-Ի N 21-Ն լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 12-Ն հրաման

ՀՀ առողջապահության նախարարի 2020 թվականի ապրիլի 7-ի «ՀՀ առողջապահության նախարարի 2009 թվականի ապրիլի 16-ի N 06-Ն հրամանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» N 11-Ն հրաման

Վերադառնալ