Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

MapArmenianՀայ

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Իրավական ակտեր

 

ՀՀ ԱԱՏՄ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ՝ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ ԿԻՑ  ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 01-Ի N 21-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 16-Ի N 06-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 01-Ի N 21-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք 04.03.1996թ. ՀՕ-42 օրենք՝
  Փոփոխություններ 04.03.1996թ. ՀՕ-42 օրենքում ՝

  1. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.03.2000թ. ՀՕ-43,՝
  2. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 11.10.2000թ. ՀՕ-90,՝
  3. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 06.11.2000թ. ՀՕ-110,՝
  4. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 23.10.2002թ. ՀՕ-435՝
  5. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 25.10.2010թ. ՀՕ-155 -Ն,՝
  6. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 03.10.2011թ. ՀՕ-258-Ն,՝
  7. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 30.04.2015թ. ՀՕ-26-Ն՝
  8. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 06.10.2015թ. ՀՕ-113-Ն,՝
  9. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 16.01.2018թ. ՀՕ-72-Ն,՝
  10. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.03.2018թ. ՀՕ-164-Ն,՝
  11. ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 31.03.2020 թ. ՀՕ-162-Ն)՝
 2. ՀՀ կառավարության 27.03.2008թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը սահմանելու մասին» N 276-Ն որոշում: ՝
 3. ՀՀ առողջապահության նախարարի 13.09.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերվող արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման, առողջության առաջնային պահպանման բժիշկների կողմից կանխարգելիչ այցի կազմակերպման չափորոշիչները, առողջության առաջնային պահպանում իրականացնող բժիշկների (տեղամասային թերապևտ, ընտանեկան բժիշկ) և պոլիկլինիկական ու հիվանդանոցային նեղ մասնագետների փոխհամագործակցություն իրականացնելու, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական կազմակերպությունների կողմից տասնութ տարեկանից բարձր բնակչության համար տնային կանչերի ընդունման, այցերի կազմակերպման և իրականացման կարգերը, հիվանդների բուժման ուղեգրերի ձևերը հաստատելու մասին» N 47-Ն հրաման:՝
 4. ՀՀ առողջապահության նախարարի 11.09.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերվող ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման չափորոշիչը, «Երեխաների ստոմատոլոգիական առաջնային կանխարգելման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում համապատասխան տարիքային խմբի երեխաների ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման կարգը և պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում անվճար ստոմատոլոգիական խորհրդատվության և/կամ բուժման ուղեգրի ձևը հաստատելու մասին» N 45-Ն հրաման:՝
 5. ՀՀ կառավարության 29.10.2009թ. «Ստոմատոլոգիական կենտրոնների, պոլիկլինիկաների և կաբինետների գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական և մասնագիտական որակավորման պահանջներն ու պայմանները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1662-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1275-Ն որոշում:՝
 6. ՀՀ կառավարության 04.09.2014թ. «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության բնագավառի բժշկական, ստոմատոլոգիական, դեղագիտական, հանրային առողջապահական մասնագիտությունների և նեղ մասնագիտությունների ցանկերը հաստատելու մասին» N 952-Ն որոշում:՝
 7. ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.09.2010թ. «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից պացիենտների հաշվառման կարգը, պացիենտների հաշվառման մատյանների, մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտի, երեխայի ստոմատոլոգիական քարտի, պացիենտներին տրամադրվող այցելության քարտի ձևերը և մեծահասակի ստոմատոլոգիական քարտի և երեխայի ստոմատոլոգիական քարտի վարման և դրանց լրացման ուղեցույցները հաստատելու մասին» N 18-Ն հրաման:՝
 8. ՀՀ առողջապահության նախարարի 05.12.2011թ. «Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների տեղակայմանը, կառուցվածքին, կահավորմանը, շահագործմանը, անձնակազմի աշխատանքի պահպանմանը և անհատական հիգիենային, սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմին ներկայացվող պահանջներ» N 3.1.1.-024-2011 սանիտարական կանոնները և նորմերը հաստատելու և առողջապահության նախարարի 2005 թ. հոկտեմբերի 26-ի թիվ 983-Ն հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 25-Ն հրաման:՝
 9. ՀՀ առողջապահության նախարարի 29.02.2016թ. «Ստոմատոլոգիական բժշկական հաստատությունների գործունեության համար անհրաժեշտ անհետաձգելի բժշկական օգնության պարագաների և դեղերի ցանկը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2003 թվականի հուլիսի 25-ի N 635-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 06-Ն հրաման:՝
 10. ՀՀ առողջապահության նախարարի 18.09.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի, ինչպես նաև 27 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող` ասպիրանտուրան ավարտած, զինվորական ծառայություն չանցած արական սեռի քաղաքացիների բժշկական զննման, լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ և հիվանդանոցային հետազոտման, բժշկական փորձաքննության ու բուժման կազմակերպման» N 50-Ն հրաման:՝
 11. ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.03.2016թ. «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին զենք ձեռք բերելու թույլտվություն ստանալու համար բժշկական եզրակացություն տրամադրելու նպատակով բժշկական ստուգման կարգը հաստատելու մասին» N 07-Ն հրաման:՝
 12. ՀՀ կառավարության 02.06.2001թ. «Զենքի տիրապետմանը խոչընդոտող հիվանդությունների և ֆիզիկական թերությունների ցանկը հաստատելու մասին» N 489 որոշում:՝
 13. ՀՀ կառավարության 29.06.2002թ. «Հայաստանի հանրապետությունում դեղերի արտադրության, դեղատնային գործունեության, կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի կողմից բժշկական օգնության և սպասարկման, իրականացման լիցենզավորման կարգերը և նշված գործունեությունների իրականացման լիցենզիայի ձևերը հաստատելու մասին» N 867 որոշում:՝
 14. «Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենք 20.11.2014 թ. ՀՕ-177-Ն:
  Փոփոխություններ 20.11.2014 թ. ՀՕ-177-Ն ՀՀ օրենքում՝ ՝

  1. ««Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.03.2018 ՀՕ-170-Ն :՝
 15. ՀՀ առողջապահության նախարարի 09.03.2015թ. ««Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետի դրույթի կիրառման վերաբերյալ» պաշտոնական պարզաբանում N 1՝
 16. ՀՀ կառավարության 25.09.2015թ «Մանկական սնունդը և հարակից ապրանքներն անվճար կամ ցածր գներով տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» N 1105-Ն որոշում:՝
 17. ՀՀ ԱՆ նախարարի 24.02.2016թ. «Կրծքով կերակրման բժշկական հակացուցումների ցանկը հաստատելու մասին» N 05-Ն հրաման:՝
 18. ՀՀ կառավարության 31.03.2016թ «Մանուկներին և վաղ տարիքի երեխաներին կրծքով կերակրումը խրախուսելու ազգային ծրագրով նախատեսված մանկական սնուցման, մանկական սննդի և հարակից ապրանքների մասին տեղեկատվական և ուսուցողական նյութերի համաձայնեցման և լիազորման կարգը սահմանելու մասին» N 326-Ն որոշում:՝
 19. ՀՀ ԱՆ նախարարի 09.03.2015. ««Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 17-րդ կետի դրույթի կիրառման վերաբերյալ» N 1 պաշտոնական պարզաբանում:՝
 20. «Ախտաբանաանատոմիական հետազոտությունների ցանկը, դրանց անցկացման և դրանց արդյունքները պետական մարմիններին և այլ անձանց տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 20.09. 2012թ. N 1207-Ն որոշում:՝
 21. ՀՀ առողջապահության նախարարի 16.07.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում ախտաբանաանատոմիական հերձումների և ախտաբանաանատոմիական հերձման (աուտոպսիա) նյութի հիստոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 36-Ն հրաման:՝
 22. ՀՀ առողջապահության նախարարի 02.07.2013թ. «ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող առողջարանային բժշկական կազմակերպություններ սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց (18 տարեկան և բարձր) ուղեգրման ևառողջարանային վերականգնողական բուժման կազմակերպման չափորոշիչը, առողջարանային վերականգնողական բուժման ընդհանուր ցուցումների և հակացուցումների (ըստ առանձին օրգան համակարգերի), առողջարանային վերականգնողական բուժման բացարձակ հակացուցումների ցանկերը, առողջարանային վերականգնողական բուժման ուղեգիր ստանալու տեղեկանքի, մեծահասակի առողջարանային վերականգնողական բուժման քարտի և մեծահասակի առողջարանային բուժման պատմագրի ձևերը հաստատելու մասին» N 34-Ն հրաման:՝
 23. «Բնակչությանը (18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց համար) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների, բնակչությանը (մինչև 18 տարեկան անձանց համար) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների ցանկերը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի 18.10.2013թ. N 65-Ն հրաման:՝
 24. ՀՀ առողջապահության նախարարի 14.02.2014թ. «Հիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություններում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» N 02-Ն հրաման:՝
 25. ՀՀ առողջապահության նախարարի 03.07.2013թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող մի շարք բժշկական փաստաթղթերի ձևերը հաստատելու մասին» N 35-Ն հրաման:՝
 26. ՀՀ առողջապահության նախարարի 26.04.2019թ. «Շարունակական մասնագիտական զարգացումն ապահովող միջոցառումների կազմակերպմանը, իրականացմանը և մասնակցությանը ներկայացվող պահանջները, շարունակական մասնագիտական զարգացման յուրաքանչյուր տեսակի գծով շնորհվող ՇՄԶ կրեդիտների քանակը և դրանց շնորհման կարգը հաստատելու մասին» N 20-Ն հրաման:՝
 27. ՀՀ առողջապահության նախարարի 18.11.2013թ. «ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում չարորակ նորագոյացություններով հիվանդների հետազոտության, բժշկական օգնության և սպասարկման, դիսպանսերային (շարունակական) հսկողության ծառայության կազմակերպման և կազմակերպամեթոդական աշխատանքների իրականացման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 73-Ն հրաման: ՝
 28. ՀՀ պաշտպանության նախարարի 08.04.2013թ. «Զինապարտների և զինծառայողների առողջական վիճակի փորձաքննության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի 2010 թվականի փետրվարի 26-ի N 175-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 410-Ն հրաման՝
 29. ՀՀ կառավարության 10.07.2008թ. «Նախազորակոչային ու զորակոչային տարիքի արական սեռի քաղաքացիների առողջական վիճակի գնահատման, բժշկական փորձաքննության անցկացման, բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» N 748-Ն որոշում:՝
 30. ՀՀ առողջապահության նախարարի 22.11.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության ևսպասարկման շրջանակներում դոնորական արյան հավաքման և դրան առնչվող ծառայությունների ձեռքբերման, հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպություններում փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչ» N 74-Ն հրաման:՝
 31. «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» ՀՀ օրենք 15.11.2011թ. ՀՕ-275-Ն
  Փոփոխություններ15.11.2011թ. ՀՕ-275-Ն օրենքում՝

  1. ««Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.03.2018թ. ՀՕ-160-Ն,
  2. ««Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.03.2018թ. ՀՕ-165-Ն:
 32. ՀՀ առողջապահության նախարարի 22.11.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին« N 75-Ն հրաման:
 33. Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենք 03.02.1997թ. ՀՕ-103
  Փոփոխություններ 03.02.1997թ. ՀՕ-103 օրենքում՝

  1. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 09.02.2000թ. ՀՕ-32,
  2. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 11.10.2000թ. ՀՕ-92,
  3. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 19.03.2009թ. ՀՕ-63,
  4. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 03.10.2011թ. ՀՕ-257-Ն,
  5. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 11.09.2012թ. ՀՕ-181-Ն,
  6. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 25.10.2017 թ. ՀՕ-149-Ն,
  7. ««Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.03.2018թ. ՀՕ-169-Ն:
 34. ՀՀ առողջապահության նախարարի 22.11.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 75-Ն հրաման:
 35. ՀՀ առողջապահության նախարարի 31.10.2013թ. «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում դիսպանսերային (շարունակական) հսկողության ծառայության կազմակերպման և կազմակերպամեթոդական աշխատանքների իրականացման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 68-Ն հրաման:
 36. ՀՀ առողջապահության նախարարի 17.12.2013թ. «Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում վարակիչ հիվանդություններով և սննդային թունավորումներով տառապող հիվանդների բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 81-Ն հրաման:
 37. ՀՀ առողջապահության նախարարի 24.12.2013թ. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում դատաբժշկական փորձաքննությունների կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 87-Ն հրաման:
 38. ՀՀ առողջապահության նախարարի 28.11.2013թ. Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում արտահիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ևսպասարկման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին N 77-Ն հրաման:
 39. ՀՀ առողջապահության նախարարի 27.03.2009 թ. «Մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարներում (բաժանմունքներում) ներհիվանդանոցային վարակի կանխարգելման և հակահամաճարակային համալիր միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման N 3.1.6.-011-09 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը հաստատելու մասին» N 03-Ն հրաման:
 40. ՀՀ առողջապահության նախարարի 06.05.2014 թ. «Կանանց կոնսուլտացիայում կիրառվող առանձին փաստաթղթերի ձևեր հաստատելու մասին» N 16-Ն հրաման:
 41. ՀՀ առողջապահության նախարարի 29.11.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում հիվանդանոցային պայմաններում ցուցաբերվող մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 80-Ն հրաման:
 42. ՀՀ առողջապահության նախարարի 03.12.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում նորածինների բժշկական օգնության և սպասարկման ու խնամքի կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 78-Ն հրաման:
 43. ՀՀ առողջապահության նախարարի 01.11.2013թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում երեխաների բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչը հաստատելու մասին» N 70-Ն հրաման:
 44. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենք 11.12.2002թ. ՀՕ-474-Ն
  Փոփոխություններ 11.12.2002թ. ՀՕ-474-Ն օրենքում՝

  1. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 25.10.2010թ. ՀՕ-157-Ն,
  2. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.03.2012թ. ՀՕ-85-Ն,
  3. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 10.09.2013թ. ՀՕ-97-Ն,
  4. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 20.11.2014թ. ՀՕ-181-Ն,
  5. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 30.04.2015թ. ՀՕ-24-Ն,
  6. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 29.06.2016թ. ՀՕ-134-Ն,
  7. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 29.09.2016 թ. ՀՕ-140-Ն,
  8. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.03.2018 թ. ՀՕ-167-Ն,
  9. ««Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք 21.01.2020թ. ՀՕ-37-Ն:
 45. ՀՀ առողջապահության նախարարի 03.07.2015թ. «Անպտղության պատճառագիտության ախտորոշման, ինչպես նաև վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների շրջանակներում կիրառվելիք մեթոդի որոշման նպատակով իրականացվող համալիր հետազոտությունների ցանկը, վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու նպատակով քաղաքացու կողմից ներկայացվող դիմումի ձևը հաստատելու և պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների (արհեստական սերմնավորման և բեղմնավորման) կիրառման բժշկական ցուցումների ցանկը սահմանելու մասին» N 39-Ն հրաման:
 46. ՀՀ կառավարության 04.03.2004թ. «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» N 318-Ն որոշում:

 

10.04.2020 ՀՀ կառավարության 27.03.2008թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկը սահմանելու մասին» N 276-Ն որոշում: ( Ներբեռնել   )

 

10.04.2020 «Բնակչության սպասարկման մասին» ՀՀ օրենք 04.03.1996թ. ՀՕ-42 օրենք ( Ներբեռնել   )

 

06.04.2020 ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ ԴԵՂԵՐԻ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԴԵՂԱԲՈՒՍԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԻ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏՎՈՂ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆԸ, ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ, ՆԵՐԴԻՐ ԹԵՐԹԻԿԻՆ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՆ ԵՎ ԴԵՂԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԵՎ ԴԵՂԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎՐԱ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՆՇՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՕԺԱՆԴԱԿ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ( Ներբեռնել   )

 

06.04.2020 ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՊԱՏՇԱՃ ԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ( Ներբեռնել   )

 

02.03.2020 ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ տեղեկատվության ազատության ապահովման համար պատասխանատու նշանակելու մասին ( Ներբեռնել   )

 

 

02.03.2020 ՀՀ ԱԱՏՄ ղեկավարի հրամանը՝ Ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումների ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ նշանակելու մասին ( Ներբեռնել   )

 

 

01.02.2020 ՀՀ կառավարության որոշումը՝ շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին ( Ներբեռնել   )

 

 

26.12.2019 Դեղատոմսի բաց թողնման հիմնավորմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին ( Ներբեռնել   )

 

 

09.12.2019 ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանը «Հայաստանի Հանրապետությունում դեղի առևտրային անվանումով դեղատոմսի բաց թողնման հիմնավորմանը ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին» ( Ներբեռնել   )

 

 

02.12.2019 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ( Ներբեռնել   )

Վերադառնալ