azdararir_gif
թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian Russian

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

Ներբեռնել DOC 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

 

NN

ը/կ

Հաստիքի անվանումը Հաստիքային միավորի քանակը

1

2 3
Կենտրոնական ապարատ
Վարչական պաշտոններ
1. Տեսչական մարմնի ղեկավար 1
2. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
  Ընդամենը 4
  Պետական հայեցողական պաշտոններ
3. Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական 1
4. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
Ընդամենը 4
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիմնական   մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1.Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն
5. վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 1
6. գլխավոր տեսուչ Մ2 4
7. ավագ տեսուչ Մ4 1
8. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
9. տեսուչ

*դեղագետ Մ6

1
  Ընդամենը 8
  2.Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն
10. վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 1
11. գլխավոր տեսուչ Մ2 4
12. ավագ տեսուչ Մ4 2
13. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 8
  3.Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության  վարչություն

14. վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 1
15. գլխավոր տեսուչ Մ2 3
16. ավագ տեսուչ Մ4 1
17.  գլխավոր տեսուչ Մ2

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
18. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
19. տեսուչ Մ6

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
  Ընդամենը 8
  4.Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և

վերլուծությունների վարչություն

20. վարչության պետ Ղ3 1
21. գլխավոր մասնագետ Մ2 7
22. ավագ մասնագետ Մ4 1
  Ընդամենը 9
  6. Իրավական  աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն
23. վարչության պետ Ղ4 1
Իրավական  աջակցության բաժին
24. բաժնի պետ Ղ5 1
25. գլխավոր իրավաբան Մ2 10
Ընդամենը 11
Փաստաթղթաշրջանառության բաժին
26. բաժնի պետ Ղ5 1
27. ավագ փաստաթղթավար Մ3 3
28. ավագ փաստաթղթավար Մ3

*իրավախորհրդատու

1
Ընդամենը 5
  Ընդամենը Իրավական  աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն 17
  7.Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող

աշխատանքների բաժին

29. բաժնի պետ Ղ4 1
30. ավագ մասնագետ Մ3 2
31. ավագ մասնագետ Մ4 1
  Ընդամենը 4
  8.Որակի ապահովման վարչություն
32. վարչության պետ Ղ3 1
33. գլխավոր մասնագետ Մ2 5
Ընդամենը 6
9. Զորահավաքային բաժին
34. Բաժնի պետ Ղ4 1
35. գլխավոր մասնագետ Մ2 1
Ընդամենը 2
10. Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն
36. վարչության պետ-տեսուչ Ղ3 1
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

ապահովման վերահսկողության բաժին

37. բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 1
38. գլխավոր տեսուչ Մ2 4
39. գլխավոր տեսուչ Մ2

*մասնագետ

1
40. ավագ տեսուչ Մ4 2
Ընդամենը 8
Աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժին
41. Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 1
42. գլխավոր տեսուչ Մ2 7
43. ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 9
  Ընդամենը Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն 18
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

44. բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 2
45. ցանցային ադմինիստրատոր 1
46. վարորդ 3
47. հավաքարար 1
48. տնտեսվար 1
49. ցրիչ 1
  Ընդամենը 9
Ընդամենը կենտրոնական ապարատ 97
Տարածքային ստորաբաժանումներ
  1.Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն
50. կենտրոնի պետ Ղ3 1
51. կենտրոնի պետի տեղակալ Ղ4 1
  Ընդամենը 2
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
52. բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 1
53. ավագ տեսուչ Մ3 3
54. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

2
55. ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 7
  Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
56. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
57. ավագ տեսուչ Մ3 4
58. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
59. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 7
  Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

60. բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 1
61. ավագ տեսուչ Մ3 15
62. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

3
63. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

3
64. ավագ տեսուչ Մ4 1
65. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
66. տեսուչ Մ6

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
  Ընդամենը 25
  Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին
67. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
68. ավագ տեսուչ Մ3 3
69. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
70. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
71. ավագ տեսուչ Մ3 7
Ընդամենը 8
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

72. տնտեսվար 1
73. հավաքարար 1
74. վարորդ 1
  Ընդամենը 3
Ընդամենը Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն 57
2. Հյուսիսային տարածքային կենտրոն
75. կենտրոնի պետ Ղ3 1
  Ընդամենը 1
  Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
76. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
77. ավագ տեսուչ Մ3 1
78. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
79. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
80. տեսուչ Մ6

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 5
  Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
81. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
82. ավագ տեսուչ Մ3 1
83. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 3
  Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության բաժին

84. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
85. ավագ տեսուչ Մ3 5
86. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
87. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
88. տեսուչ Մ6

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
  Ընդամենը 9
  Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

 ապահովման վերահսկողության բաժին

89. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
90. ավագ տեսուչ Մ3 2
91. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
92. ավագ տեսուչ Մ4 1
Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
93. բաժնի պետ-տեսուչ Ղ5 1
94. ավագ տեսուչ Մ3 5
Ընդամենը 6
Իջևան բաժին
95. Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 1
96. ավագ տեսուչ Մ3 7
97. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
98. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
99. ավագ տեսուչ Մ4 1
Ընդամենը 11
Գյումրու բաժին
100. Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 1
101. ավագ տեսուչ Մ3 7
102. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
103. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
104. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
105. ավագ տեսուչ Մ4 1
Ընդամենը 12
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
     106. վարորդ 1
107. տնտեսվար 1
108. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  Ընդամենը Հյուսիսային տարածքային կենտրոն 55
  3.Արևմտյան տարածքային կենտրոն
109. կենտրոնի պետ Ղ3 1
  Ընդամենը 1
  Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
110. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
111. ավագ տեսուչ Մ3 1
112. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
113. ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 4
  Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
114. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
115. ավագ տեսուչ Մ3 1
116. ավագ տեսուչ Մ4 1
117. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
  Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության բաժին

118. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
119. ավագ տեսուչ Մ3 11
120. ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 13
  Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

 ապահովման վերահսկողության բաժին

121. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
122. ավագ տեսուչ Մ3 3
123. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
124. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
125. ավագ տեսուչ Մ3 7
  Ընդամենը 8
  Էջմիածնի բաժին
Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 1
ավագ տեսուչ Մ3 10
  Ընդամենը 11
  Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
128. վարորդ 1
129. տնտեսվար 1
130. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  Ընդամենը Արևմտյան տարածքային կենտրոն 49
  4. Արևելյան տարածքային կենտրոն
131. կենտրոնի պետ Ղ3 1
  Ընդամենը 1
  Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
132. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
133. ավագ տեսուչ Մ3 1
134. ավագ տեսուչ Մ4 1
135. տեսուչ Մ6

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 4
  Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին
136. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
137. ավագ տեսուչ Մ3 1
138. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
139. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
  Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին
140. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
141. ավագ տեսուչ Մ3 5
142. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
143. ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 8
  Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

ապահովման վերահսկողության բաժին

144. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
145. ավագ տեսուչ Մ3 3
146. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ**

1
Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
147. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
148. ավագ տեսուչ Մ3 5
Ընդամենը 6
  Գավառի բաժին
Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 1
ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
ավագ տեսուչ Մ3 5
  Ընդամենը 10
  Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
155. վարորդ 1
156. տնտեսվար 1
157. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  Ընդամենը Արևելյան տարածքային կենտրոն 41
  5.Հարավային տարածքային կենտրոն
158. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
  Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
159. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
160. ավագ տեսուչ Մ3 1
161. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 3
  Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
162. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
163. ավագ տեսուչ Մ3 1
164. ավագ տեսուչ Մ4 1
165. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
  Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

166. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
167. ավագ տեսուչ Մ3 6
168. ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 8
  Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին
169. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
170. ավագ տեսուչ Մ3 3
171. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
172. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
Ընդամենը 6
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
173. բաժնի պետ- տեսուչ Ղ5 1
174. ավագ տեսուչ Մ3 6
Ընդամենը 7
Կապանի բաժին
Բաժնի պետ-տեսուչ Ղ4 1
ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
ավագ տեսուչ Մ3 3
  Ընդամենը 8
  Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

181. վարորդ 1
182. տնտեսվար 1
183. հավաքարար 1
Ընդամենը 3
Ընդամենը Հարավային տարածքային կենտրոն 40
Ընդամենը Տարածքային ստորաբաժանումներ 242
Ընդամենը 339
198. ավագ տեսուչ Մ3 1
199. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
200. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

201. բաժնի պետ- տեսուչ 1
202. ավագ տեսուչ Մ3 1
203. ավագ տեսուչ Մ3 1
204. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
205. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
  Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին
206. բաժնի պետ- տեսուչ 1
207. ավագ տեսուչ Մ3 1
208. ավագ տեսուչ Մ3 2
209. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
210. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
Ընդամենը 6
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
211. բաժնի պետ- տեսուչ 1
212. ավագ տեսուչ Մ3 6
Ընդամենը 7
 Կապանի բաժին
213. Բաժնի պետ-տեսուչ 1
214. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
215. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
216. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
217. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
218. ավագ տեսուչ Մ3 1
  Ընդամենը 6
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

219. վարորդ 1
220. տնտեսվար 1
221. հավաքարար 1
Ընդամենը 3
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 35
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
222. վարորդ 25
223. հավաքարար 26
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 51
     
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 339

*  Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ

** Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ

Վերադառնալ