թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

Ներբեռնել DOC 

NN

ը/կ

Հաստիքի անվանումը Հաստիքային միավորի քանակը
1 2 3
Վարչական պաշտոններ
Տեսչական մարմնի ղեկավար 1
Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
Ընդամենը 4
Պետական հայեցողական պաշտոններ

3.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական 2

4.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
Ընդամենը 5

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիմնական մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1.Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն

5.

վարչության պետ-տեսուչ 1

6.

գլխավոր տեսուչ 3

7.

ավագ տեսուչ 1

8.

դեղագետ 3
Ընդամենը 8
2.Բժշկական սպասարկման վերահսկողության վարչություն

9.

վարչության պետ-տեսուչ 1

10.

գլխավոր  տեսուչ 3

11.

ավագ տեսուչ 1

12.

մասնագետ 3
Ընդամենը 8
3. Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության  վարչություն

13.

վարչության պետ-տեսուչ 1

14.

գլխավոր տեսուչ 3

15.

ավագ տեսուչ 1

16.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 2

17.

բժիշկ՝ հիգիենիստ 1
Ընդամենը 8
4.Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչություն

18.

վարչության պետ 1

19.

գլխավոր մասնագետ 7

20.

ավագ մասնագետ 1
Ընդամենը 9
5.Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության վարչություն

21.

վարչության պետ-տեսուչ 1

22.

գլխավոր տեսուչ 3

23.

ավագ տեսուչ 1

24.

մասնագետ 3
Ընդամենը 8
6.Իրավական  աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն

25.

վարչության պետ 1

26.

վարչության պետի տեղակալ 1

27.

գլխավոր իրավաբան 3

28.

գլխավոր մասնագետ 1

29.

ավագ փաստաթղթավար 2

30.

ավագ  իրավաբան 1

31.

իրավախորհրդատու 5
Ընդամենը 14
7.Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին

32.

բաժնի պետ 1

33.

ավագ մասնագետ 2

34.

ավագ մասնագետ 1
Ընդամենը 4
8.Որակի ապահովման վարչություն

35.

վարչության պետ 1

36.

գլխավոր մասնագետ 5
Ընդամենը 6
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

37.

բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 2

38.

ցանցային ադմինիստրատոր 1

39.

վարորդ 3

40.

հավաքարար 1

41.

տնտեսվար 1

42.

ցրիչ 1
Ընդամենը 9

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի տարածքային  ստորաբաժանումներ

1.Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն

43.

կենտրոնի պետ 1

44.

կենտրոնի պետի տեղակալ 1
Ընդամենը 2
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

45.

բաժնի պետ-տեսուչ 1

46.

ավագ տեսուչ 1

47.

դեղագետ 5
Ընդամենը 7
Բժշկական սպասարկման վերահսկողության  բաժին

48.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

49.

ավագ տեսուչ 1

50.

մասնագետ 5
Ընդամենը 7
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

51.

բաժնի պետ-տեսուչ 1

52.

ավագ տեսուչ 1

53.

բժիշկ՝ հիգենիստ 5

54.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 6
Ընդամենը 13
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

55.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

56.

ավագ տեսուչ 1

57.

մասնագետ 3
Ընդամենը 5
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

58.

տնտեսվար 1

59.

հավաքարար 1

60.

վարորդ 1
Ընդամենը 3
2. Հյուսիսային տարածքային կենտրոն

61.

կենտրոնի պետ 1

62.

կենտրոնի պետի տեղակալ 2
Ընդամենը 3
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

63.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

64.

ավագ տեսուչ 1

65.

դեղագետ 3
Ընդամենը 5
Բժշկական սպասարկման վերահսկողության  բաժին

66.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

67.

ավագ տեսուչ 1

68.

մասնագետ 1
Ընդամենը 3
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

69.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

70.

ավագ տեսուչ 1

71.

բժիշկ՝ հիգենիստ 2

72.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 1
Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

73.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

74.

ավագ տեսուչ 1

75.

մասնագետ 2
Ընդամենը 4
Իջևանի բաժին

76.

Բաժնի պետ- տեսուչ 1

77.

դեղագետ 1

78.

բժիշկ՝ հիգիենիստ 1

79.

մասնագետ* 1

80.

մասնագետ** 1
Ընդամենը 5
Գյումրու բաժին

81.

Բաժնի պետ- տեսուչ 1

82.

դեղագետ 1

83.

բժիշկ՝ հիգիենիստ 1

84.

մասնագետ* 1

85.

մասնագետ** 1
Ընդամենը 5
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

86.

վարորդ 1

87.

տնտեսվար 1

88.

հավաքարար 1
Ընդամենը 3
3.Հարավային տարածքային կենտրոն

89.

կենտրոնի պետ 1

90.

կենտրոնի պետի տեղակալ 1
Ընդամենը 2
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

91.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

92.

ավագ տեսուչ 1

93.

դեղագետ 2
Ընդամենը 4
Բժշկական սպասարկման վերահսկողության  բաժին

94.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

95.

ավագ տեսուչ 1

96.

մասնագետ 2
Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության բաժին

97.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

98.

ավագ տեսուչ 1

99.

բժիշկ՝ հիգենիստ 1

100.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 2
Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

101.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

102.

ավագ տեսուչ 1

103.

մասնագետ 2
Ընդամենը 4
 Էջմիածնի բաժին

104.

Բաժնի պետ- տեսուչ 1

105.

դեղագետ 1

106.

բժիշկ՝ հիգիենիստ 1

107.

մասնագետ* 1

108.

մասնագետ** 1
Ընդամենը 5
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

109.

վարորդ 1

110.

տնտեսվար 1

111.

հավաքարար 1
Ընդամենը 3
4. Արևմտյան տարածքային կենտրոն

112.

կենտրոնի պետ 1
Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

113.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

114.

ավագ տեսուչ 1

115.

դեղագետ 2
Ընդամենը 4
Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

116.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

117.

ավագ տեսուչ 1

118.

մասնագետ 2
Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

119.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

120.

ավագ տեսուչ 1

121.

բժիշկ՝ հիգենիստ 2
Ընդամենը 4
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

122.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

123.

ավագ տեսուչ 1

124.

մասնագետ 1
Ընդամենը 3
Գավառի բաժին

125.

Բաժնի պետ- տեսուչ 1

126.

դեղագետ 1

127.

բժիշկ՝ հիգիենիստ 1

128.

մասնագետ* 1

129.

մասնագետ** 1
Ընդամենը 5
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

130.

վարորդ 1

131.

տնտեսվար 1

132.

հավաքարար 1
Ընդամենը 3
5.Արևելյան տարածքային կենտրոն

133.

կենտրոնի պետ 1

134.

կենտրոնի պետի տեղակալ 1
Ընդամենը 2
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

135.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

136.

ավագ տեսուչ 1

137.

դեղագետ 1
Ընդամենը 3
Բժշկական սպասարկման վերահսկողության  բաժին

138.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

139.

ավագ տեսուչ 1

140.

մասնագետ 2
Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

141.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

142.

ավագ տեսուչ 1

143.

բժիշկ՝ հիգենիստ 1

144.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 1
Ընդամենը 4
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

145.

բաժնի պետ- տեսուչ 1

146.

ավագ տեսուչ 1

147.

մասնագետ 2
Ընդամենը 4
 Կապանի բաժին

148.

Բաժնի պետ- տեսուչ 1

149.

դեղագետ 1

150.

բժիշկ՝ հիգիենիստ 1

151.

մասնագետ* 1

152.

մասնագետ** 1
Ընդամենը 5
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

153.

վարորդ 1

154.

տնտեսվար 1

155.

հավաքարար 1
Ընդամենը 3
6.«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

156.

հսկիչ կետի պետ 1

157.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 10
Ընդամենը 11
7. Մեղրիի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

158.

հսկիչ կետի պետ 1

159.

համաճարակաբանի օգնական 6
Ընդամենը 7
8. Բավրայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

160.

հսկիչ կետի պետ 1

161.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 3

162.

համաճարակաբանի օգնական 3
Ընդամենը 7
9. «Շիրակ» օդանավակայանի սահմանային

բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

163.

հսկիչ կետի պետ 1

164.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 3

165.

համաճարակաբանի օգնական 1
Ընդամենը 5
10. Բագրատաշենի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

166.

հսկիչ կետի պետ 1

167.

բժիշկ՝ համաճարակաբան 3

168.

համաճարակաբանի օգնական 5
Ընդամենը 9
11. Այրում-Ջիլիզայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

169.

հսկիչ կետի պետ 1

170.

համաճարակաբանի օգնական 4
Ընդամենը 5
12 Գոգավան-Պրիվոլնոյեի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

171.

հսկիչ կետի պետ 1

172.

համաճարակաբանի օգնական 6
Ընդամենը 7
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 280

*    Բժշկական սպասարկման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ

** Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ

Վերադառնալ