թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian Russian

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

Ներբեռնել DOC 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

 

NN

ը/կ

Հաստիքի անվանումը Հաստիքային միավորի քանակը
1 2 3
Վարչական պաշտոններ
1. Տեսչական մարմնի ղեկավար 1
2. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
  Ընդամենը 4
                Պետական հայեցողական պաշտոններ
3. Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական 1
4. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
  Ընդամենը 4
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիմնական   մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1.Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն
5. վարչության պետ-տեսուչ 1
6. գլխավոր տեսուչ 3
7. ավագ տեսուչ 1
8. գլխավոր տեսուչ

*դեղագետ

1
9. ավագ տեսուչ

*դեղագետ

1
10. տեսուչ

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 8
2.Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն
11. վարչության պետ-տեսուչ 1
12. գլխավոր տեսուչ 3
13. ավագ տեսուչ 1
14. գլխավոր տեսուչ

*մասնագետ

1
15. ավագ տեսուչ

*մասնագետ

1
16. տեսուչ

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 8
3.Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության  վարչություն

17. վարչության պետ-տեսուչ 1
18. գլխավոր տեսուչ 3
19. ավագ տեսուչ 1
20.  գլխավոր տեսուչ

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
21. ավագ տեսուչ

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
22. տեսուչ

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
  Ընդամենը 8
4.Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և

վերլուծությունների վարչություն

23. վարչության պետ 1
24. գլխավոր մասնագետ 7
25. ավագ մասնագետ 1
  Ընդամենը 9
 
6. Իրավական  աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն
26. վարչության պետ 1
Իրավական  աջակցության բաժին
27. բաժնի պետ 1
28. գլխավոր իրավաբան 3
29. գլխավոր իրավաբան

*իրավախորհրդատու

1
30. գլխավոր իրավաբան

*իրավախորհրդատու

1
31. գլխավոր իրավաբան

*իրավախորհրդատու

1
32. գլխավոր  իրավաբան 4
Փաստաթղթաշրջանառության բաժին
33. բաժնի պետ 1
34. ավագ փաստաթղթավար 3
35. ավագ փաստաթղթավար

*իրավախորհրդատու

1
  Ընդամենը 17
7.Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող

աշխատանքների բաժին

36. բաժնի պետ 1
37. ավագ մասնագետ Մ3 2
38. ավագ մասնագետ Մ4 1
  Ընդամենը 4
8.Որակի ապահովման վարչություն
39. վարչության պետ 1
40. գլխավոր մասնագետ 5
  Ընդամենը 6
9. Զորահավաքային բաժին
41. Բաժնի պետ 1
42. գլխավոր մասնագետ 1
  Ընդամենը 2
     
10. Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն
43. վարչության պետ-տեսուչ 1
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

ապահովման վերահսկողության բաժին

44. բաժնի պետ-տեսուչ 1
45. գլխավոր տեսուչ 4
46. գլխավոր տեսուչ

*մասնագետ

1
47. ավագ տեսուչ

*մասնագետ

1
48. ավագ տեսուչ

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 8
Աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժին
49. Բաժնի պետ-տեսուչ 1
50. գլխավոր տեսուչ 7
51. ավագ տեսուչ 1
  Ընդամենը 9
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 18
     
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

52. բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 2
53. ցանցային ադմինիստրատոր 1
54. վարորդ 3
55. հավաքարար 1
56. տնտեսվար 1
57. ցրիչ 1
  Ընդամենը 9
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 97
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի տարածքային  ստորաբաժանումներ
1.Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն
58. կենտրոնի պետ 1
59. կենտրոնի պետի տեղակալ 1
  Ընդամենը 2
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
60. բաժնի պետ-տեսուչ 1
61. ավագ տեսուչ Մ3 1
62. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
63. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
64. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
65. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
66. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 7
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
67. բաժնի պետ- տեսուչ 1
68. ավագ տեսուչ Մ3 1
69. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
70. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
71. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
72. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
73. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 7
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

74. բաժնի պետ-տեսուչ 1
75. ավագ տեսուչ Մ3 1
76. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
77. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
78. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
79. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
80. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
81. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
82. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
83. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
84. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
85. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
86. տեսուչ Մ6

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
  Ընդամենը 13
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին
87. բաժնի պետ- տեսուչ 1
88. ավագ տեսուչ Մ3 1
89. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
90. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
91. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
92. բաժնի պետ- տեսուչ 1
93. ավագ տեսուչ Մ3 7
  Ընդամենը 8
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

94. տնտեսվար 1
95. հավաքարար 1
96. վարորդ 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 45
2. Հյուսիսային տարածքային կենտրոն
97. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
98. բաժնի պետ- տեսուչ 1
99. ավագ տեսուչ Մ3 1
100. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
101. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
102. տեսուչ

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 5
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
103. բաժնի պետ- տեսուչ 1
104. ավագ տեսուչ Մ3 1
105. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 3
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության բաժին

106. բաժնի պետ- տեսուչ 1
107. ավագ տեսուչ Մ3 1
108. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
109. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
110. տեսուչ

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
  Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

 ապահովման վերահսկողության բաժին

111. բաժնի պետ- տեսուչ 1
112. ավագ տեսուչ Մ3 1
113. ավագ տեսուչ Մ3 1
114. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
115. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
116. բաժնի պետ-տեսուչ 1
117. ավագ տեսուչ Մ3 5
  Ընդամենը 6
 Իջևան բաժին
118. Բաժնի պետ-տեսուչ 1
119. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ Մ3

1
120. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
121. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
122. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
123. ավագ տեսուչ Մ3 1
124. ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 7
Գյումրու բաժին
125. Բաժնի պետ-տեսուչ 1
126. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
127. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
128. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
129. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
130. ավագ տեսուչ Մ3 1
131. ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 7
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
132. վարորդ 1
133. տնտեսվար 1
134. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 42
3.Արևմտյան տարածքային կենտրոն
135. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
136. բաժնի պետ- տեսուչ 1
137. ավագ տեսուչ Մ3 1
138. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
139. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 4
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
140. բաժնի պետ- տեսուչ 1
141. ավագ տեսուչ Մ3 1
142. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
143. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության բաժին

144. բաժնի պետ- տեսուչ 1
145. ավագ տեսուչ Մ3 1
146. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
147. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
148. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
  Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

 ապահովման վերահսկողության բաժին

149. բաժնի պետ- տեսուչ 1
150. ավագ տեսուչ Մ3 1
151. ավագ տեսուչ Մ3 1
152. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
153. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
154. բաժնի պետ- տեսուչ 1
155. ավագ տեսուչ Մ3 7
  Ընդամենը 8
 Էջմիածնի բաժին
156. Բաժնի պետ-տեսուչ 1
157. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
158. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
159. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
160. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
161. ավագ տեսուչ Մ3 1
  Ընդամենը 6
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
162. վարորդ 1
163. տնտեսվար 1
164. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 36
4. Արևելյան տարածքային կենտրոն
165. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
166. բաժնի պետ- տեսուչ 1
167. ավագ տեսուչ Մ3 1
168. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
169. տեսուչ Մ6

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 4
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին
170. բաժնի պետ- տեսուչ 1
171. ավագ տեսուչ Մ3 1
172. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
173. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին
174. բաժնի պետ- տեսուչ 1
175. ավագ տեսուչ Մ3 1
176. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
177. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
  Ընդամենը 4
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

ապահովման վերահսկողության բաժին

178. բաժնի պետ- տեսուչ 1
179. ավագ տեսուչ Մ3 1
180. ավագ տեսուչ Մ3 2
181. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
182. բաժնի պետ- տեսուչ 1
183. ավագ տեսուչ Մ3 5
  Ընդամենը 6
  Գավառի բաժին  
184. Բաժնի պետ-տեսուչ 1
185. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
186. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
187. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
188. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
189. ավագ տեսուչ Մ3 1
  Ընդամենը 6
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
190. վարորդ 1
191. տնտեսվար 1
192. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 33
5.Հարավային տարածքային կենտրոն
193. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
194. բաժնի պետ- տեսուչ 1
195. ավագ տեսուչ Մ3 1
196. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 3
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
197. բաժնի պետ- տեսուչ 1
198. ավագ տեսուչ Մ3 1
199. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
200. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

201. բաժնի պետ- տեսուչ 1
202. ավագ տեսուչ Մ3 1
203. ավագ տեսուչ Մ3 1
204. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
205. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
  Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին
206. բաժնի պետ- տեսուչ 1
207. ավագ տեսուչ Մ3 1
208. ավագ տեսուչ Մ3 2
209. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
210. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 6
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
211. բաժնի պետ- տեսուչ 1
212. ավագ տեսուչ Մ3 6
  Ընդամենը 7
 Կապանի բաժին
213. Բաժնի պետ-տեսուչ 1
214. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
215. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
216. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
217. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
218. ավագ տեսուչ Մ3 1
  Ընդամենը 6
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

219. վարորդ 1
220. տնտեսվար 1
221. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 35
Տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
222. վարորդ 25
223. հավաքարար 26
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 51
     
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 339

*  Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ

** Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ

Վերադառնալ