թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian Russian

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

Ներբեռնել DOC 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

 

NN

ը/կ

Հաստիքի անվանումը Հաստիքային միավորի քանակը
1 2 3
Վարչական պաշտոններ
1. Տեսչական մարմնի ղեկավար 1
2. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
  Ընդամենը 4
                Պետական հայեցողական պաշտոններ
3. Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական 2
4. Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
  Ընդամենը 5
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հիմնական   մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ
1.Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն
5. վարչության պետ-տեսուչ 1
6. գլխավոր տեսուչ 3
7. ավագ տեսուչ 1
8. գլխավոր տեսուչ

*դեղագետ

1
9. ավագ տեսուչ

*դեղագետ

1
10. տեսուչ

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 8
2.Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության վարչություն
11. վարչության պետ-տեսուչ 1
12. գլխավոր տեսուչ 3
13. ավագ տեսուչ 1
14. գլխավոր տեսուչ

*մասնագետ

1
15. ավագ տեսուչ

*մասնագետ

1
16. տեսուչ

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 8
3.Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության  վարչություն

17. վարչության պետ-տեսուչ 1
18. գլխավոր տեսուչ 3
19. ավագ տեսուչ 1
20.  գլխավոր տեսուչ

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
21. ավագ տեսուչ

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
22. տեսուչ

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
  Ընդամենը 8
4.Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և

վերլուծությունների վարչություն

23. վարչության պետ 1
24. գլխավոր մասնագետ 7
25. ավագ մասնագետ 1
  Ընդամենը 9
 
6. Իրավական  աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն
26. վարչության պետ 1
Իրավական  աջակցության բաժին
27. բաժնի պետ 1
28. գլխավոր իրավաբան 3
29. գլխավոր իրավաբան

*իրավախորհրդատու

1
30. գլխավոր իրավաբան

*իրավախորհրդատու

1
31. գլխավոր իրավաբան

*իրավախորհրդատու

1
32. ավագ  իրավաբան 1
Փաստաթղթաշրջանառության բաժին
33. բաժնի պետ 1
34. ավագ փաստաթղթավար 3
35. ավագ փաստաթղթավար

*իրավախորհրդատու

1
  Ընդամենը 14
7.Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող

աշխատանքների բաժին

36. բաժնի պետ 1
37. ավագ մասնագետ Մ3 2
38. ավագ մասնագետ Մ4 1
  Ընդամենը 4
8.Որակի ապահովման վարչություն
39. վարչության պետ 1
40. գլխավոր մասնագետ 5
  Ընդամենը 6
9. Զորահավաքային բաժին
41. Բաժնի պետ 1
42. գլխավոր մասնագետ 1
  Ընդամենը 2
     
10. Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության վարչություն
1. վարչության պետ-տեսուչ 1
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

ապահովման վերահսկողության բաժին

1. բաժնի պետ-տեսուչ 1
2. գլխավոր տեսուչ 4
3. գլխավոր տեսուչ

*մասնագետ

1
4. ավագ տեսուչ

*մասնագետ

1
5. ավագ տեսուչ

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 8
Աշխատանքային օրենսդրության իրավական վերահսկողության բաժին
1. Բաժնի պետ-տեսուչ 1
2. գլխավոր տեսուչ 7
3. ավագ տեսուչ 1
  Ընդամենը 9
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 18
     
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

2. բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 2
3. ցանցային ադմինիստրատոր 1
4. վարորդ 3
5. հավաքարար 1
6. տնտեսվար 1
7. ցրիչ 1
  Ընդամենը 9
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 95
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի տարածքային  ստորաբաժանումներ
1.Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն
8. կենտրոնի պետ 1
9. կենտրոնի պետի տեղակալ 1
  Ընդամենը 2
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
10. բաժնի պետ-տեսուչ 1
11. ավագ տեսուչ Մ3 1
12. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
13. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
14. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
15. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
16. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 7
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
17. բաժնի պետ- տեսուչ 1
18. ավագ տեսուչ Մ3 1
19. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
20. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
21. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
22. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
23. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 7
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

24. բաժնի պետ-տեսուչ 1
25. ավագ տեսուչ Մ3 1
26. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
27. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
28. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
29. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
30. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
31. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
32. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
33. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
34. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
35. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
36. տեսուչ Մ6

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
  Ընդամենը 13
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին
37. բաժնի պետ- տեսուչ 1
38. ավագ տեսուչ Մ3 1
39. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
40. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
41. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 5
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
42. բաժնի պետ- տեսուչ 1
43. ավագ տեսուչ Մ3 7
  Ընդամենը 8
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

44. տնտեսվար 1
45. հավաքարար 1
46. վարորդ 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 45
2. Հյուսիսային տարածքային կենտրոն
47. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
48. բաժնի պետ- տեսուչ 1
49. ավագ տեսուչ Մ3 1
50. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
51. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
52. տեսուչ

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 5
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
53. բաժնի պետ- տեսուչ 1
54. ավագ տեսուչ Մ3 1
55. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 3
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության բաժին

56. բաժնի պետ- տեսուչ 1
57. ավագ տեսուչ Մ3 1
58. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
59. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
60. տեսուչ

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
  Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

 ապահովման վերահսկողության բաժին

61. բաժնի պետ- տեսուչ 1
62. ավագ տեսուչ Մ3 1
63. ավագ տեսուչ Մ3 2
64. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
65. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 6
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
66. բաժնի պետ-տեսուչ 1
67. ավագ տեսուչ Մ3 5
  Ընդամենը 6
 Իջևան բաժին
Բաժնի պետ-տեսուչ 1
ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ Մ3

1
ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
ավագ տեսուչ Մ3 1
ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 7
Գյումրու բաժին
Բաժնի պետ-տեսուչ 1
ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
ավագ տեսուչ Մ3 1
ավագ տեսուչ Մ4 1
  Ընդամենը 7
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
82. վարորդ 1
83. տնտեսվար 1
84. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 43
3.Արևմտյան տարածքային կենտրոն
85. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
86. բաժնի պետ- տեսուչ 1
87. ավագ տեսուչ Մ3 1
88. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
89. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 4
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
90. բաժնի պետ- տեսուչ 1
91. ավագ տեսուչ Մ3 1
92. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
93. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

վերահսկողության բաժին

94. բաժնի պետ- տեսուչ 1
95. ավագ տեսուչ Մ3 1
96. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
97. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
98. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
  Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

 ապահովման վերահսկողության բաժին

99. բաժնի պետ- տեսուչ 1
100. ավագ տեսուչ Մ3 1
101. ավագ տեսուչ Մ3 1
102. ավագ տեսուչ Մ3 1
103. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
104. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 6
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
105. բաժնի պետ- տեսուչ 1
106. ավագ տեսուչ Մ3 7
  Ընդամենը 8
 Էջմիածնի բաժին
Բաժնի պետ-տեսուչ 1
ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
ավագ տեսուչ Մ3 1
  Ընդամենը 6
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
113. վարորդ 1
114. տնտեսվար 1
115. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 37
4. Արևելյան տարածքային կենտրոն
116. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
117. բաժնի պետ- տեսուչ 1
118. ավագ տեսուչ Մ3 1
119. ավագ տեսուչ Մ4

*դեղագետ

1
120. տեսուչ Մ6

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 4
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության բաժին
121. բաժնի պետ- տեսուչ 1
122. ավագ տեսուչ Մ3 1
123. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
124. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին
125. բաժնի պետ- տեսուչ 1
126. ավագ տեսուչ Մ3 1
127. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
128. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
  Ընդամենը 4
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության

ապահովման վերահսկողության բաժին

129. բաժնի պետ- տեսուչ 1
130. ավագ տեսուչ Մ3 1
131. ավագ տեսուչ Մ3 3
132. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 6
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
133. բաժնի պետ- տեսուչ 1
134. ավագ տեսուչ Մ3 5
  Ընդամենը 6
  Գավառի բաժին  
Բաժնի պետ-տեսուչ 1
ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
ավագ տեսուչ Մ3 1
  Ընդամենը 6
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ
141. վարորդ 1
142. տնտեսվար 1
143. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 34
5.Հարավային տարածքային կենտրոն
144. կենտրոնի պետ 1
  Ընդամենը 1
Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին
145. բաժնի պետ- տեսուչ 1
146. ավագ տեսուչ Մ3 1
147. ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
  Ընդամենը 3
Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության  բաժին
148. բաժնի պետ- տեսուչ 1
149. ավագ տեսուչ Մ3 1
150. ավագ տեսուչ Մ4

*մասնագետ

1
151. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 4
Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային

 վերահսկողության բաժին

152. բաժնի պետ- տեսուչ 1
153. ավագ տեսուչ Մ3 1
154. ավագ տեսուչ Մ3 1
155. ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգենիստ

1
156. ավագ տեսուչ Մ4

*բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
  Ընդամենը 5
Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին
157. բաժնի պետ- տեսուչ 1
158. ավագ տեսուչ Մ3 1
159. ավագ տեսուչ Մ3 2
160. ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ

1
161. տեսուչ Մ6

*մասնագետ

1
  Ընդամենը 6
Աշխատանքային օրենսդրության վերահսկողության բաժին
162. բաժնի պետ- տեսուչ 1
163. ավագ տեսուչ Մ3 6
  Ընդամենը 7
 Կապանի բաժին
Բաժնի պետ-տեսուչ 1
ավագ տեսուչ Մ3

*դեղագետ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*բժիշկ՝ հիգիենիստ

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ*

1
ավագ տեսուչ Մ3

*մասնագետ**

1
ավագ տեսուչ Մ3 1
  Ընդամենը 6
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

170. վարորդ 1
171. տնտեսվար 1
172. հավաքարար 1
  Ընդամենը 3
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 35
6.«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ
173. հսկիչ կետի պետ 1
174. ավագ տեսուչ՝ Մ3

բժիշկ՝ համաճարակաբան

1
175. բժիշկ՝ համաճարակաբան 9
  Ընդամենը 11
7. Մեղրիի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ
176. հսկիչ կետի պետ 1
177. համաճարակաբանի օգնական 6
  Ընդամենը 7
8. Բավրայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ
178. հսկիչ կետի պետ 1
179. բժիշկ՝ համաճարակաբան 3
180. համաճարակաբանի օգնական 3
  Ընդամենը 7
9. «Շիրակ» օդանավակայանի սահմանային

բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

181. հսկիչ կետի պետ 1
182. բժիշկ՝ համաճարակաբան 3
183. համաճարակաբանի օգնական 1
  Ընդամենը 5
10. Բագրատաշենի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ
184. հսկիչ կետի պետ 1
185. բժիշկ՝ համաճարակաբան 3
186. համաճարակաբանի օգնական 5
  Ընդամենը 9
11. Այրում-Ջիլիզայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ
187. հսկիչ կետի պետ 1
188. համաճարակաբանի օգնական 4
  Ընդամենը 5
12 Գոգավան-Պրիվոլնոյեի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ
189. հսկիչ կետի պետ 1
190. համաճարակաբանի օգնական 6
  Ընդամենը 7
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 51
     
  ԸՆԴԱՄԵՆԸ 340

 

 

*    Բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ

** Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության ոլորտի մասնագետ

 

Վերադառնալ