azdararir_gif
թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian Russian

 Մենյու

Հաճախ տրվող հարցեր


Դեղերի, դեղանյութերի, դեղաբուսական հումքի իրացմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջները

Արգելվում է իրացնել Հայաստանի Հանրապետությունում չգրանցված կամ որակի պահանջներին չհամապատասխանող կամ պիտանիության ժամկետն անցած կամ գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչված կամ գրանցումը կասեցված կամ շրջանառությունը դադարեցված (հետ կանչված), Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության խախտմամբ ներմուծված դեղերը, կեղծ դեղերը, դեղանյութերը, դեղաբուսական հումքը, հետազոտվող դեղագործական արտադրանքը:
(Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդված)Ի՞նչ ժամկետում պետք է տրամադրվի պահանջվող տեղեկությունը

Գրավոր հարցման պատասխանը տրվում է հետեւյալ ժամկետներում.
Տեղեկությունը կամ դրա պատճենը դիմողին է տրվում հարցումն ստանալուց
հետո 5-օրյա ժամկետում, եթե հարցման մեջ նշված տեղեկությունը
տրամադրելու համար անհրաժեշտ է կատարել լրացուցիչ աշխատանք, ապա այդ
տեղեկությունը դիմողին է տրվում դիմումն ստանալուց հետո 30-օրյա
ժամկետում:

Սակայն հարցումը ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում մարմինը պետք է
գրավոր տեղեկացնի դիմողին՝ նշելով հետաձգման պատճառները եւ
տեղեկությունը տրամադրելու վերջնական ժամկետը:

Հետաձգման մասին պաշտոնական գրությունը պետք է պարունակի.
հետաձգման պատճառները, տեղեկությունը տրամադրելու վերջնաժամկետը:

Հնարավոր է` հարցումը չի ուղղվել ճիշտ մարմնին, որը չունի պահանջվող
տեղեկությունը կամ դրա տրամադրումն իր լիազորությունների շրջանակից դուրս
է: Այս դեպքում հարցումը ստացած մարմինը պարտավոր է տվյալ գրավոր
հարցումն ստանալուց հետո 5-օրյա ժամկետում գրավոր տեղեկացնել այդ
մասին, իսկ հնարավորության դեպքում նաեւ տրամադրել այդ
տեղեկատվությունը տնօրինող մարմնի/կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը:

Եթե տեղեկատվություն տնօրինողն ունի փնտրվող տեղեկատվության միայն մի
մասը, ապա նա այն տալիս է դիմողին` միաժամանակ հնարավորության
դեպքում նշելով այն տեղեկատվություն տնօրինողի գտնվելու վայրը, որտեղ
դիմողը կարող է գտնել իր փնտրած տվյալների մյուս մասը:
Բանավոր հարցման պատասխանը տրվում է բանավոր` հարցումը լսելուց հետո
անհապաղ կամ հնարավորինս սեղմ ժամկետում:Ինչպես դիմել ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնին

 Զանգահարեք «Թեժ գիծ» ծառայություն՝ 8107 հեռախոսահամարով։
 Ուղարկեք ձեր բողոքը կամ հարցերը տեսչական մարմնի info@hlib.am
էլեկտրոնային հասցեով։ ԱԱՏՄ թիմն աշխատում է ուժեղացված ռեժիմով։
Արտակարգ դրության պայմաններում գործելու թույլտվություն ունեցող
կազմակերպություններում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ
ԱԱՏՄ իրավասության դաշտում գտնվող բողոքները հիմք են ընդունվում
մշտադիտարկման համար։
 Գրեք մեր ֆեյսբուքյան պաշտոնական
էջին՝ https://www.facebook.com/hlib.am/․ դրանց պատասխանվում է
հնարավորին չափ արագ:
 Տեսչական մարմնին առնչվող նորություններին ծանոթացեք ԱԱՏՄ
պաշտոնական կայքում՝ www.hlib.am եւ ֆեյսբուքյան պաշտոնական էջում՝
ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին/HLIB.am։
 Մուտքագրեք Ձեր հարցումը կամ բողոքը նաեւ Էլեկտրոնային հարցումների
միասնական հարթակով https://e-request.am/hy/։
 Տեսչական մարմնի աշխատանքային թիմը պատրաստ է արագ
արձագանքել։ Աշխատանքային ժամերին, իսկ անհրաժեշտության
դեպքում՝ նաև արտաժամյա, ապահովվում է նշված կապի միջոցներով
տրամադրումը և հրատապություն ունեցող խնդիրների լուծումը։  •  Վերադառնալ