թեժ գիծ
81 - 07
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

թույլ տեսողություն
ունեցողների համար
Map Armenian

 Մենյու
Տնտեսվարողները պետք է պարբերական բժշկական զննության ենթակա իրենց աշխատողների թիվն ԱԱՏՄ-ին ներկայացնեն մինչեւ դեկտեմբերի 1-ը

20.11.2020

ՀՀ կառավարության 2004թ. հուլիսի 15-ի 1089-Ն որոշմամբ՝ հանրապետությունում գործող տնտեսավարողները պետք է ոչ ուշ, քան մինչև դեկտեմբերի 1-ը ՀՀ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնին ներկայացնեն պարբերական բժշկական զննության ենթակա իրենց աշխատողների թիվը, որը վերջնականապես որոշվում է ԱԱՏՄ հետ համատեղ։

Հիմք ընդունելով «Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջները՝ ԱԱՏՄ-ն, իր վերահսկման ոլորտում հնարավոր խախտումները կանխելու և հանրային շահերի պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով, տեղեկացնում է, որ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 249-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ այն աշխատողները, որոնք աշխատանքի վայրում կարող են ենթարկվել մասնագիտական ռիսկի գործոններին, պարտավոր են մինչև աշխատանքի ընդունվելը, իսկ աշխատանքի ընթացքում` պարբերաբար անցնել բժշկական զննություն` գործատուի հաստատած ժամանակացույցի համապատասխան:

Գործատուն պատասխանատվություն է կրում նախնական և պարբերական բժշկական զննություն չանցած, ինչպես նաև բժշկական հակացուցումներ ունեցող անձանց աշխատանքի թույլատրելու համար: Նա պարտավոր է հետամուտ լինել աշխատանքի վայրում մասնագիտական ռիսկի գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող աշխատողների նախնական և պարբերական բժշկական զննության անհրաժեշտ ծավալով և որակով կատարմանը, ինչը հնարավորություն կտա կանխել աշխատողների առողջական վիճակով պայմանավորված դժբախտ պատահարները և մասնագիտական հիվանդությունները, ինչպես նաև խուսափել վարչական պատասխանատվությունից:

Տեսչական մարմինը հսկողություն է իրականացնում նախնական և պարբերական բժշկական զննության ենթակա բոլոր աշխատողների պարտադիր բժշկական զննության ենթարկվելու և այն ժամանակին անցկացնելու նկատմամբ:

Նկատի ունենալով վերոգրյալը՝ հորդորում ենք տեսչական մարմնին ներկայացնել պարբերական բժշկական զննության ենթակա աշխատողների ցուցակը` ըստ արտադրությունների, արտադրամասերի (տեղամասերի) անվանումների, աշխատողների վրա ազդեցություն ունեցող համապատասխան արտադրական վնասակար և վտանգավոր գործոնների, մասնագիտությունների ու տվյալ պայմաններում աշխատանքի ստաժի։

Տեղեկացնում ենք նաև, որ «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքի 475-րդ հոդվածի համաձայն՝ պարտադիր նախնական բժշկական զննություն չանցած կամ բժշկական հակացուցումներ ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունելու, ինչպես նաև պարտադիր պարբերական բժշկական զննություն չանցած կամ բժշկական հակացուցումներ ունեցող անձանց աշխատանքի թույլատրելու համար նախատեսված է վարչական պատասխանատվություն։

Արտադրական միջավայրում և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող բնակչության առանձին խմբերի առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգը, արտադրական միջավայրի և աշխատանքային գործընթացի վնասակար ու վտանգավոր գործոնների, կատարվող աշխատանքների բնույթի, բժշկական զննության ծավալի և բժշկական հակացուցումների ցանկը հաստատված է ՀՀ կառավարության 2004թ. հուլիսի 15-ի թիվ 1089-Ն որոշմամբ։Վերադառնալ